Nieuws

a

Re-integratie kankerpatiënten kan beter

Arbo | 02-04-2019 | Re-integratie

Werkgever en bedrijfsarts moeten zich meer inspannen bij de re-integratie van kankerpatiënten. Dit concludeert de Nederlandse Federatie van...

or

OR drukt stempel op beleid ziekteverzuim

OR | 01-04-2019 | Re-integratie

De ondernemingsraad (OR) heeft een belangrijke stem in het organisatiebeleid voor ziekteverzuim en preventie. Zo kan de OR kan bij dit belei...

a

Ziekteverzuim op Nederlandse arbeidsmarkt weer gestegen

Arbo | 01-04-2019 | Re-integratie

Het ziekteverzuimpercentage op de Nederlandse arbeidsmarkt tikt steeds hoger aan. Voor 2018 ligt het percentage op 4,2%. Dat percentage is g...

hr

Rechter vindt slapend dienstverband slecht werkgeverschap

HR | 29-03-2019 | Transitievergoeding

Een slapend dienstverband, waarbij een werkgever een werknemer na twee jaar ziekte niet ontslaat, stonden rechters in het verleden toe. Maar...

hr

AVG: welke gegevens aanleveren aan verzuimverzekeraar?

HR | 15-01-2019 | Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Onlangs is verduidelijkt welke gegevens van werknemers uw organisatie onder de AVG mag verstrekken aan een verzuimverzekeraar. Dit staat in...

hr

Versoepeling regels loonsanctie en WGA gaat niet door

HR | 11-01-2019 | Re-integratie

In het regeerakkoord kondigde het kabinet aan de kans op een loonsanctie voor eigenrisicodragers weg te nemen. Ook zouden werkgevers per 202...

a

Aanpak organisatieklimaat zorgt voor tweederde minder verzuim

Arbo | 10-01-2019 | Re-integratie

De inzet van een methode om het organisatieklimaat in de zorg aan te pakken, leidde tot fors minder verzuim. Direct na inzet van de methode...

hr

UWV wijzigt Werkwijzer Poortwachter

HR | 04-01-2019 | Re-integratie

UWV heeft een nieuwe versie gepubliceerd van de Werkwijzer Poortwachter. In deze richtlijn voor re-integratie, waar werkgevers ook hun voord...

hr

Wat als een werknemer gewond raakt door vuurwerk?

HR | 27-12-2018 | Arbeidsongeval

Rond oud- en nieuwjaarsdag lopen werknemers een verhoogd risico om het slachtoffer te worden van een vuurwerkongeval. Bij letsel door vuurwe...

hr

Werkgever krijgt compensatie voor loondoorbetaling bij ziekte

HR | 21-12-2018 | Loondoorbetaling bij ziekte

Het kabinet heeft een pakket aan maatregelen gepresenteerd om de loondoorbetalingsplicht bij ziekte makkelijker, duidelijker en goedkoper te...