Nieuws

a

Werkgever moet bedrijfsarts toegang geven tot de werkplek

Arbo | 13-11-2018 | Bedrijfsarts

Een bedrijfsarts heeft kennis over beroepsziekten. Ook kan hij een patroon waarnemen in gezondheidsklachten van werknemers die hem bezoeken....

a

Vragen over: het recht op een second opinion van de bedrijfsarts

Arbo | 30-10-2018 | Bedrijfsarts

Sinds de wijziging van de Arbowet op 1 juli 2017 hebben werknemers het recht een second opinion aan te vragen bij een tweede bedrijfsarts. D...

hr

Mag werknemer terugkrabbelen na beëindigingsovereenkomst?

HR | 18-10-2018 | Ontslag met wederzijds goedvinden

Een werknemer heeft bij ontslag met wederzijds goedvinden in principe twee weken de mogelijkheid om zich te bedenken. In een recente zaak wa...

a

Werknemer niet verplicht jaarlijkse griepprik te halen

Arbo | 09-10-2018 | Re-integratie

In oktober en november krijgen zes miljoen mensen een uitnodiging van hun huisarts voor de jaarlijkse griepprik. Ook werkgevers kunnen hun w...

bv

Tweede Kamer krijgt juridisch wensenlijstje ondernemers

Ondernemen | 01-10-2018 | Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is nu een tijdje van kracht in Nederland, maar er mag in de praktijk nog wel wat bijgestuu...

s

Nog een week voor aanvragen eigenrisicodragerschap 2019

Salarisadministratie | 24-09-2018 | Eigenrisicodragerschap

Wil uw organisatie per 2019 zelf het risico op instroom in de WGA of de ZW dragen en geen (volledige) Whk-premie meer betalen, dan moet de a...

hr

Per 2020 kortere loondoorbetaling bij ziekte voor kleine werkgevers?

HR | 18-09-2018 | Prinsjesdag

De verkorting van de loondoorbetalingsplicht bij ziekte voor kleine werkgevers is nog niet van de baan. In de begroting SZW is budget voor d...

hr

Kosten van ongeval werknemer soms niet te verhalen

HR | 12-09-2018 | Arbeidsongeval

Als een werknemer niet kan werken door een ongeval, moet uw organisatie zijn loon doorbetalen en mogelijk andere kosten maken, bijvoorbeeld...

s

Gemiddelde premie WGA en ZW voor 2019 bekend

Salarisadministratie | 03-09-2018 | Premies werknemersverzekeringen

De gemiddelde premie voor de WGA blijft in 2019 gelijk. De gemiddelde premie voor de ZW neemt volgend jaar wel licht toe. Zo blijkt uit de n...

a

Pilot SZW nieuwe interventie tegen pesten op het werk

Arbo | 28-08-2018 | Pesten op het werk

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid organiseert samen met TNO een Pilot Interventie tegen Pesten in organisaties. Werkgevers...