Nieuws

hr

Rechter keurt eenzijdige loonsverlaging goed

HR | 17-03-2022 | Beloning

Een in financiële nood verkerende werkgever ging na meerdere verstrekkende maatregelen over tot het eenzijdig verlagen van de lonen van werk...

or

OR en vakbond versterken elkaar bij reorganisatie

OR | 14-03-2022 | Reorganisatie

Is er bij een reorganisatie een vakbond betrokken, dan blijft de invloed van de ondernemingsraad (OR) beperkt. De OR hoeft dan zeker niet bu...

hr

Per 1 oktober werktijdverkorting in plaats van NOW

HR | 31-08-2021 | Corona-advies

De NOW-subsidie voor loonkosten komt per 1 oktober 2021 ten einde. Daarvoor in de plaats kunnen werkgevers onder omstandigheden weer gebruik...

or

OR heeft adviesrecht bij wijziging van bevoegdheden

OR | 23-08-2021 | Adviesrecht

Bij een reorganisatie denken veel mensen aan een verandering van werkzaamheden of collectief ontslag. Ook als bijvoorbeeld de bevoegdheden i...

or

OR moet tekens aan de wand signaleren en bespreken

OR | 11-08-2021 | Werkwijze OR

Niet alleen de bestuurder heeft de plicht om de ondernemingsraad (OR) tijdig te informeren en te betrekken bij relevante ontwikkelingen, de...

or

Mag de OR het aantal zetels aanpassen?

OR | 26-07-2021 | Reorganisatie

De omvang van de ondernemingsraad (OR) hangt onder meer af van de grootte van de organisatie. Een sterke groei of inkrimping van de organisa...

or

OR kan extra scholingsdagen afspreken met bestuurder

OR | 19-07-2021 | OR-scholing

Voor het goed functioneren van de ondernemingsraad (OR) is het van belang dat de OR-leden regelmatig scholing volgen. In de Wet op de ondern...

or

Voordelen van vroegtijdige betrokkenheid van de OR

OR | 05-07-2021 | Adviesrecht

Als de bestuurder strategische keuzes wil omzetten in concrete besluiten of maatregelen, moet hij hiervoor meestal een adviesaanvraag indien...

or

OR is onderhandelingspartner bij reorganisatie

OR | 02-06-2021 | Reorganisatie

Een reorganisatie kan grote gevolgen hebben voor werknemers. Daarom speelt de ondernemingsraad (OR) hierbij een belangrijke rol. Het adviesr...

or

Reorganisatie? Betrek de OR er tijdig bij!

OR | 26-04-2021 | Reorganisatie

Verschillende grote winkelketens, waaronder Albert Heijn, Jumbo en Makro, zijn de laatste tijd volop in het nieuws met hun reorganisatieplan...