Nieuws

a

Diversiteit meenemen bij de risicobeoordeling

Arbo | 11-01-2023 | Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E)

Werkgevers die oog hebben voor diversiteit zouden daar ook aandacht voor moeten hebben bij het maken van de risico-inventarisatie. Niet alle...

or

OR moet aan de slag met signalen werkdruk

OR | 06-01-2023 | Werkdruk

De ondernemingsraad (OR) heeft een taak in het tegengaan van werkstress. Als de OR signalen opvangt over werkdruk bij de achterban, moet de...

a

Direct een boete bij ontbreken of onvolledige RI&E

Arbo | 30-12-2022 | Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E)

Het ontbreken van een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) kan de werkgever duur komen te staan. Werknemers blijven dan risico’s lopen...

hr

Werknemer en werkgever moeten visie geven op re-integratie

HR | 29-12-2022 | Wet verbetering poortwachter

Mogelijk moeten zieke werknemers en hun werkgevers vanaf 1 juli 2023 hun visie op de re-integratie vastleggen bij het opstellen van het geza...

a

RI&E-instrument voor aanpak risico’s per sector

Arbo | 29-12-2022 | Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E)

Veel werkgevers vinden het lastig om een RI&E te maken. Het gebruik van een branche RI&E-instrument is hierbij een goed hulpmiddel. Hierin s...

a

Bijna altijd valgevaar bij werken op hoogte

Arbo | 23-12-2022 | Arbeidsongeval

Vallen door werken op hoogte staat in de top vijf van oorzaken van een arbeidsongeval. Het is dus essentieel dat de werkgever voldoende maat...

a

Rol werkgever bij goede zorg voor arbeidsmigranten

Arbo | 20-12-2022 | Nederlandse Arbeidsinspectie (voorheen Inspectie SZW)

Niet alleen krijgen arbeidsmigranten vaker te maken met slechte arbeidsomstandigheden, zij krijgen ook niet altijd de zorg die ze nodig hebb...

or

Adviesrecht OR bij werven groep werknemers

OR | 14-12-2022 | Adviesrecht

De ondernemingsraad (OR) heeft adviesrecht als de bestuurder een groep werknemers wil werven of inhuren. Het inschakelen van veel nieuwe wer...

a

Goede begeleiding bij maken RI&E betaalt zich uit

Arbo | 13-12-2022 | Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E)

Vooral kleinere organisaties blijken niet over een actuele en volledige risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) te beschikken. De Nederla...

a

Speerpunten Jaarplan 2023 Arbeidsinspectie bekend

Arbo | 29-11-2022 | Nederlandse Arbeidsinspectie (voorheen Inspectie SZW)

Minister Van Gennip van SZW heeft het Meerjarenplan 2023-2026 en het jaarplan van de Arbeidsinspectie bekendgemaakt. Daarin staat welke arbe...