Nieuws

s

Minder betalen dan minimum kan leiden tot flinke boete

Salarisadministratie | 19-02-2024 | Minimumloon

In de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WML) is vastgelegd op hoeveel loon elke werknemer vanaf 21 jaar minimaal recht heeft per uu...

or

OR moet discriminatie achterban bestrijden

OR | 12-02-2024 | OR en arbeidsomstandigheden

Volgens de Arbowet heeft de bestuurder de verplichting om psychosociale arbeidsbelasting (PSA) tegen te gaan. Discriminatie valt hieronder....

or

OR heeft instemmingsrecht bij de RI&E

OR | 07-02-2024 | Instemmingsrecht

Werkgevers kunnen niet om de verplichte risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) van hun organisatie heen. Maar ook de ondernemingsraad (O...

a

Machinerichtlijn voor betere veiligheid

Arbo | 31-01-2024 | Arbeidsomstandigheden

Het werken met machines kan risico’s met zich meebrengen voor de gezondheid en de kans op arbeidsongevallen vergoten. Daarom moeten ze aan s...

a

MKB preventietool helpt bij opzetten arbozorg

Arbo | 30-01-2024 | Preventie

Voor mkb-bedrijven kan het lastig zijn de arbozorg op orde te krijgen. Er is niet altijd voldoende mankracht of kennis in huis. De overheid...

hr

CNV Jongeren opent meldpunt stagemisbruik

HR | 25-01-2024 | Stagiairs en leerbanen

In februari starten veel studenten met een stage. Hierbij hopen ze relevante werkervaring op te doen en een volgende stap richting diplomeri...

or

Werkgever schiet tekort in aanpak seksuele intimidatie

OR | 22-01-2024 | OR en arbeidsomstandigheden

De werkgever moet zorgen voor een veilige werkomgeving en beleid voeren om ongewenst gedrag, zoals seksuele intimidatie, tegen te gaan. In d...

or

Verzuimcijfers kunnen OR inzicht bieden

OR | 19-01-2024 | OR en arbeidsomstandigheden

Het gemiddelde verzuimpercentage in 2023 was 4,6%. Daarmee is het voor het eerst sinds 2014 iets gedaald. In 2022 was het verzuimpercentage...

a

Werknemer moet beschermd worden tegen fijnstof

Arbo | 17-01-2024 | Arbeidsomstandigheden

Fijnstof is nauwelijks zichtbaar, maar kan wel gevolgen hebben voor de gezondheid van degene die ermee in aanraking komt. Werknemers in de b...

or

Rechten OR bij een bezoek van de Arbeidsinspectie

OR | 15-01-2024 | OR en arbeidsomstandigheden

Als een inspecteur van de Nederlandse Arbeidsinspectie bij een organisatie langskomt voor controle, heeft de ondernemingsraad (OR) of person...