Nieuws

hr

Recht op WW bij opzegbeding in vaststellingsovereenkomst

HR | 23-05-2024 | Werkloosheidswet (WW)

Als een tijdelijke arbeidsovereenkomst zonder tussentijds opzegbeding voortijds eindigt met wederzijds goedvinden, heeft de werknemer pas na...

s

Gevolgen hoofdlijnenakkoord voor salarisadministratie

Salarisadministratie | 16-05-2024 | Aangifte loonheffingen

Het is eindelijk zover: de PVV, VVD, NSC en BBB zijn het eens geworden over een hoofdlijnenakkoord. Ook voor de salarisadministratie staan h...

hr

AVG: welke gegevens aanleveren aan verzuimverzekeraar?

HR | 16-04-2024 | Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

De werkgever mag in beginsel geen gegevens verwerken die iets zeggen over de gezondheid van de werknemer. Maar als de werkgever een contract...

hr

WIA-aanvraagformulier voor werknemers vernieuwd

HR | 12-04-2024 | Wet WIA

UWV heeft het WIA-aanvraagformulier voor werknemers vernieuwd. Omdat werknemers nu ook zelf het re-integratieverslag kunnen uploaden, moeten...

s

Overwerk? Per 2025 ruimere toepassing lage WW-premie

Salarisadministratie | 08-04-2024 | Werkloosheidswet (WW)

Werkgevers hoeven per 1 januari 2025 in minder gevallen de lage WW-premie te herzien bij overwerk. De ministerraad stemde onlangs in met een...

s

Twee diensten UWV voor eigenrisicodrager ZW vervallen

Salarisadministratie | 04-04-2024 | Eigenrisicodrager Ziektewet en WGA

Als een werkgever eigenrisicodrager is voor de Ziektewet (ZW), is het zijn eigen verantwoordelijkheid om het dagloon van zieke (ex-)werkneme...

s

Onderzoek naar thuiswerkende grensarbeiders gepubliceerd

Salarisadministratie | 03-04-2024 | Aangifte loonheffingen

De werkgeverslasten bij grensarbeiders worden vooral bepaald door het socialezekerheidsstelsel, niet zo zeer door een eventuele thuiswerkreg...

a

Gezondheidsraad adviseert over aanpak van fybromyalgie

Arbo | 28-03-2024 | Fysieke arbeidsbelasting

De Gezondheidsraad heeft een nieuw advies uitgebracht over de erkenning van fibromyalgie en de beperkingen die de aandoening kan opleveren v...

hr

Loonstop is geen optie na slordigheid bij WIA-aanvraag

HR | 15-03-2024 | Wet WIA

Stel, een werknemer verzaakt gegevens aan te leveren bij de aanvraag voor een WIA-uitkering. De werkgever moet vervolgens nog een jaar lange...

or

OR let op: deadline keuze eigenrisicodragerschap nadert

OR | 13-03-2024 | OR en financiële zaken

Een bestuurder kan twee keer per jaar kiezen of hij eigenrisicodrager wil zijn voor de Ziektewet (ZW) of Regeling werkhervatting gedeeltelij...