Nieuws

s

Loonheffingen berekenen over stagevergoeding?

Salarisadministratie | 06-09-2019 | Stagiairs

De zomervakantie is voorbij en de scholen zijn weer begonnen. Komt een student of scholier stage lopen bij uw organisatie, dan hangt het van...

hr

Let op bij het aanbieden van werkervaringsplek

HR | 30-08-2019 | Leerbanen

Sommige werkgevers bieden werkervaringsplekken aan. Als hierbij het leeraspect niet centraal staat, kan er juridisch gezien sprake zijn van...

or

EU stelt richtlijn in voor bescherming klokkenluiders

OR | 18-03-2019 | Klokkenluidersregeling

De ambassadeurs van de EU-lidstaten hebben een akkoord bereikt over de richtlijn voor de bescherming van klokkenluiders. Volgens deze Europe...

hr

Ook bescherming van zzp’ers en stagiairs die misstand melden

HR | 31-01-2019 | Klokkenluidersregeling

Het verbod voor werkgevers om klokkenluiders te benadelen, wordt uitgebreid. Het kabinet wil ook zzp’ers, stagiairs en vrijwilligers onder d...

hr

Hoe hoog is de gemiddelde stagevergoeding van studenten?

HR | 23-10-2018 | Stagiairs

De stagevergoedingen die hbo- of WO-studenten ontvangen, zijn de afgelopen jaren flink gestegen. Dit geldt vooral voor stageplaatsen waar de...

s

Eindelijk duidelijkheid over LKV voor stagiairs

Salarisadministratie | 15-10-2018 | LKV en (jeugd-)LIV

Op de website van UWV staan nieuwe regels voor loonkostenvoordeel (LKV) voor stagiairs. Die moeten ervoor zorgen dat werkgevers geen LKV mis...

s

Verse info over LIV, jeugd-LIV en LKV’s op een rijtje

Salarisadministratie | 27-08-2018 | Wet tegemoetkomingen loondomein (WTL)

Onlangs is de derde versie van het kennisdocument Wet tegemoetkoming loondomein (WTL) gepubliceerd. In deze nieuwe editie staat de meest rec...

s

Misschien toch LKV voor stagiair schooljaar 2017-2018

Salarisadministratie | 20-06-2018 | LKV en (jeugd-)LIV

Werkgevers krijgen misschien alsnog een loonkostenvoordeel (LKV) voor stagiairs uit schooljaar 2017-2018 die direct na hun stage bij hun org...

s

Geen loonkostenvoordeel bij in dienst nemen ex-stagiair

Salarisadministratie | 26-04-2018 | LKV en (jeugd-)LIV

Als een werkgever een zogenoemde scholingsbelemmerde in dienst neemt na een stageperiode, moet hij zichzelf niet te rijk rekenen. Hij krijgt...

s

Tien extra controlepunten na indienen loonaangifte

Salarisadministratie | 19-04-2018 | Aangifte loonheffingen

De Belastingdienst heeft tien checks aan de automatische controle van de loonaangiften over 2018 toegevoegd. Voldoet de loonaangifte van uw...