Nieuws

s

Tien extra controlepunten na indienen loonaangifte

Salarisadministratie | 19-04-2018 | Aangifte loonheffingen

De Belastingdienst heeft tien checks aan de automatische controle van de loonaangiften over 2018 toegevoegd. Voldoet de loonaangifte van uw...

b

Subsidie voor testen van maatschappelijke diensttijd

Non-profit | 18-04-2018 | Stagiairs en leerbanen

Uw organisatie kan financiële ondersteuning krijgen voor goede ideeën over de invulling van de maatschappelijke diensttijd. Staatssecretaris...

s

Wanneer is € 2.400 in de vrije ruimte niet redelijk?

Salarisadministratie | 18-12-2017 | Werkkostenregeling (WKR)

De Belastingdienst heeft een aantal voorbeelden gegeven van situaties waarin het aanwijzen van zaken als eindheffingsloon niet redelijk is....

s

Europese Commissie pleit voor verplichte stagevergoeding

Salarisadministratie | 11-10-2017 | Stagiairs en leerbanen

Uw organisatie hoeft aan stagiairs nu niet per se een stagevergoeding te betalen. Maar als het aan de Europese Commissie ligt, komt daar ver...

b

Invoering mogelijkheid maatschappelijke diensttijd jongeren

Non-profit | 10-10-2017 | Stagiairs en leerbanen

Jongeren krijgen de mogelijkheid om een maatschappelijke diensttijd in te vullen. Zij doen dit op vrijwillige basis voor een duur van maxima...

hr

Misstanden bij stageplekken in onderzoek

HR | 28-08-2017 | Stagiairs en leerbanen

Werkgevers misbruiken stages soms om regulier werk te laten uitvoeren zonder daarvoor een normaal loon te betalen. Daarom is er een onderzoe...

hr

Wanneer is er precies sprake van een stage?

HR | 25-08-2017 | Stagiairs en leerbanen

Werkgevers hoeven stagiairs in hun onderneming niet het wettelijk minimumloon te betalen. Voorwaarde is dan wel dat aan alle criteria van ee...

s

Geen hoger percentage minimumloon voor BBL’er

Salarisadministratie | 24-05-2017 | Minimumloon

Per 1 juli hebben jongeren vanaf 18 jaar recht op een hoger percentage van het volledige wettelijk minimumloon. Voor werknemers die bij uw o...

s

Nieuwe minimumlonen per 1 juli 2017 bekend

Salarisadministratie | 24-05-2017 | Minimumloon

Met ingang van 1 juli 2017 bedraagt het wettelijk minimumloon € 1.565,40 bruto per maand op basis van een fulltime werkweek. Dit bedrag geld...

hr

Doelgroep subsidie praktijkleren uitgebreid

HR | 10-03-2017 | Subsidieregeling praktijkleren

Vanaf het schooljaar 2017/2018 vallen ook leerlingen in het vso, pro en entree in het vmbo onder de subsidieregeling praktijkleren. Leerbedr...