Nieuws

hr

Inspectie SZW zit achter stagemisbruikers aan

HR | 17-02-2017 | Stagiairs en leerbanen

Vakbond FNV Jong heeft de afgelopen twee jaar ongeveer 600 meldingen van stagemisbruik ontvangen. De meldingen kunnen ertoe leiden dat werkg...

hr

Veel vrouwen in team geen reden voor afwijzing

HR | 29-12-2016 | Discriminatie

Dat er binnen een team al veel vrouwen werken, betekent niet dat een werkgever een sollicitante vanwege deze reden mag afwijzen. Dit blijkt...

a

Discriminatie stagiair door leerbedrijven verboden

Arbo | 23-09-2016 | Discriminatie

De Rijksoverheid wil dat allochtone studenten discriminatie bij het solliciteren naar een stageplek melden. Organisaties moeten aantonen dat...

or

OR-stage: dé manier om OR-leden te werven

OR | 05-08-2016 | Ondernemingsraad

Het is voor ondernemingsraden (OR’en) soms lastig om voldoende kandidaten te vinden voor OR-verkiezingen. Veel werknemers hebben geen goed b...

hr

Subsidie praktijkleren aanvragen kan weer

HR | 03-06-2016 | Subsidieregeling praktijkleren

Sinds 2 juni kunnen werkgevers weer een aanvraag indienen voor de subsidieregeling praktijkleren. Deze subsidie is een tegemoetkoming voor d...

hr

Aanpak 'neppe' stages en werkervaringsplekken

HR | 15-04-2016 | Minimumloon

Inspectie SZW doorzoekt momenteel vacatures voor werkervaringsplekken en stages, met als doel organisaties te vinden die hiermee verkapte, r...

hr

Werkgever mag moskeebezoek niet weigeren

HR | 18-03-2016 | Discriminatie

Een werkgever kan zich schuldig maken aan discriminatie door een werknemer niet vrij te geven voor moskeebezoek. Tot dit oordeel kwam het Co...

or

Wet Huis voor klokkenluiders aangenomen

OR | 02-03-2016 | Klokkenluidersregeling

De Eerste Kamer heeft op 1 maart 2016 ingestemd met de Wet Huis voor klokkenluiders. De wet moet ervoor zorgen dat mensen die (ernstige) mis...

mt

Wet Huis voor klokkenluiders vertraagd

Management | 19-02-2016 | Klokkenluidersregeling

De verwachte ingangsdatum van de Wet Huis voor klokkenluiders is verschoven van 1 april 2016 naar 1 juli 2016. De Eerste Kamer heeft tijdens...

s

AG: afdrachtvermindering voor deelkwalificatie

Salarisadministratie | 05-11-2015 | Aangifte loonheffingen

Als uw onderneming afdrachtvermindering onderwijs heeft toegepast voor een werknemer die een deelkwalificatie heeft behaald, is dat volgens...