Nieuws

fa

Digitaal deponeren in 2016?

Financiële administratie | 10-12-2015 | Standard Business Reporting (SBR)

Kleine organisaties moeten vanaf het boekjaar 2016 de jaarrekening deponeren met Standard Business Reporting (SBR). Middelgrote organisaties...

fa

Certificaat voor SBR binnenkort vernieuwen

Financiële administratie | 04-12-2015 | Standard Business Reporting (SBR)

Met ingang van het jaar 2016 heeft uw organisatie of uw intermediair wellicht een nieuw PKIoverheid services servercertificaat nodig. Dit ko...

fa

Doe uw voordeel met Financieringslink

Financiële administratie | 03-12-2015 | Standard Business Reporting (SBR)

Het is sinds kort mogelijk om Excel te gebruiken als uw organisatie een financieringsaanvraag indient via Financieringslink. Dit is het resu...

fa

Tweede Kamer akkoord met digitaal deponeren

Financiële administratie | 03-12-2015 | Standard Business Reporting (SBR)

Onlangs is de Tweede Kamer akkoord gegaan met het wetsvoorstel dat regelt dat uw organisatie de jaarrekening moet deponeren met behulp van S...

fa

Standaard mkb-kredietinformatie in de maak

Financiële administratie | 25-09-2015 | Standard Business Reporting (SBR)

Onlangs is het project Financieringslink (FINK) gestart. Het doel van dit project is het wegnemen van de drempels die mkb-ondernemingen erva...

b

Jaarrekening vanaf 2017 digitaal deponeren

Non-profit | 09-09-2015 | Non-profit

Als uw stichting of vereniging verplicht is de jaarrekening te deponeren bij de Kamer van Koophandel, zult u dit vanaf het boekjaar 2017 voo...

fa

Jaarrekening verplicht digitaal deponeren

Financiële administratie | 07-09-2015 | Standard Business Reporting (SBR)

Onlangs is er een wetsvoorstel gepubliceerd dat ervoor zorgt dat ondernemingen de jaarrekening verplicht digitaal moeten deponeren. Het boek...

fa

Jaarrekening op tijd deponeren

Financiële administratie | 06-07-2015 | Jaarverslag en jaarrekening

Voor ieder boekjaar moet u een jaarrekening deponeren bij de Kamer van Koophandel (KvK). Houd er rekening mee dat deze rapportage uiterlijk...

fa

Nieuw systeem aangifte loonheffingen

Financiële administratie | 14-11-2014 | Standard Business Reporting (SBR)

Recent heeft de Belastingdienst de eerste Nieuwsbrief Loonheffingen over 2015 gepubliceerd. Eén van de onderwerpen hieruit is de introductie...

fa

Nieuw SBR-systeem voor kredietverlening

Financiële administratie | 07-11-2014 | Standard Business Reporting (SBR)

Als uw onderneming krediet bij een bank wil aanvragen, kan de bank aan u vragen om uw gegevens aan te leveren via SBR Direct. Recent is een...