Nieuws

fa

Financieringsadviseurs hechten waarde aan keurmerk

Financiële administratie | 16-08-2019 | Financiering

Is er behoefte aan een keurmerk voor financieringsadviseurs in het mkb? Wat is de toegevoegde waarde en is er wel voldoende draagvlak? De St...

bv

Register kan 270.000 Nederlandse UBO's raken

Ondernemen | 24-07-2019 | Familiebedrijven

De voorlichting over het komende 'UBO-register' mag nog wel een tandje beter. Daarvoor waarschuwen onderzoekers van Nyenrode Business Univer...

b

Nieuwe subsidieronde maatschappelijke diensttijd

Non-profit | 17-07-2019 | Stagiairs

Uw organisatie kan financiële ondersteuning krijgen voor projecten, die invulling moeten geven aan de maatschappelijk diensttijd. Het doel i...

or

SCOOR en RMZO gaan samen verder

OR | 15-07-2019 | OR-scholing

Stichting Certificering Opleiding Ondernemingsraden (SCOOR) en het register voor Medezeggenschapsopleiders (RMZO) zijn gefuseerd. Sinds 1 ju...

or

OR Humankind zegt vertrouwen op in RvT

OR | 05-07-2019 | Ondernemingsraad

De ondernemingsraad (OR) van Humankind, voorheen Kinderopvang Humanitas, heeft het vertrouwen opgezegd in de raad van toezicht (RvT). Aanlei...

fa

Alternatieve financiering is sterk in opmars

Financiële administratie | 17-06-2019 | Financiering

Non-bancaire financiering is sterk in opkomst in Nederland. In 2018 is bijna de helft meer alternatieve financiering verstrekt dan een jaar...

b

Het is onjuist om UBO aan te wijzen bij een ANBI

Non-profit | 05-06-2019 | ANBI

Als de plannen in de huidige vorm doorgaan, moeten algemeen nut beogende instellingen (ANBI’s) straks een uiteindelijk belanghebbende (ultim...

o

Tweede leven voor ICT-afval? Sla de plank niet mis!

Office management | 27-05-2019 | MVO

Het gaat de goede kant op met het inzamelen van ICT-afval. Uit de ICT Milieumonitor 2018 blijkt dat Stichting ICT Milieu vorig jaar tonnen a...

fa

Ondernemers vinden dat banken te weinig innoveren

Financiële administratie | 14-05-2019 | Innovatie

Bijna een derde (31%) van Nederlandse mkb’ers denkt dat FinTech-ondernemingen – vaak start-ups die financiële diensten met technologie combi...

s

Geen snelle start Wet vereenvoudiging beslagvrije voet

Salarisadministratie | 08-05-2019 | Loonbeslag

De app van Stichting Financieel Paspoort maakt geen versnelde invoer van de Wet vereenvoudiging beslagvrije voet mogelijk. Het systeem is ni...