Nieuws

f

Subsidie voor elektrische auto in 2022 stuk lager

Fiscaal | 23-09-2021 | Auto van de zaak

Mensen die volgend jaar particulier een elektrische auto aanschaffen krijgen als ze aan de voorwaarden voldoen een lager bedrag aan subsidie...

or

Relevant Prinsjesdagnieuws voor de OR

OR | 22-09-2021 | Prinsjesdag

Gisteren was het Prinsjesdag en presenteerde het demissionaire kabinet de regeringsplannen voor volgend jaar. Hoewel deze plannen niet direc...

f

Schijven en grensbedrag WBSO voor 2022 ongewijzigd

Fiscaal | 21-09-2021 | Afdrachtvermindering S&O

Vooral Nederlandse mkb-ondernemingen maken dankbaar gebruik van de Wet bevordering speur- en ontwikkelingswerk (WBSO). Het is een van de bel...

hr

Ruim € 900 miljoen beschikbaar voor scholingsbudget STAP

HR | 21-09-2021 | Opleiding en ontwikkeling

Om mensen te stimuleren zich gedurende hun loopbaan te ontwikkelen, introduceert het demissionaire kabinet in 2022 de subsidieregeling Stimu...

fa

Nieuwe subsidiepot om cybercrime tegen te gaan

Financiële administratie | 10-09-2021 | Cybercrime

Het kost menig organisatie veel moeite om in deze moeilijke tijden het hoofd boven water te houden. Het laatste waar u nu op zit te wachten...

s

Brutoloon uitruilen voor scholing vaak niet mogelijk

Salarisadministratie | 06-09-2021 | Opleiding en ontwikkeling

Bij slechts een klein deel van de organisaties kunnen werknemers hun brutoloon uitruilen voor scholing via een keuzebudget of cafetariaregel...

fa

Coronafinanciering met overheidsgarantie

Financiële administratie | 17-08-2021 | Financiering

Sinds het begin van de coronapandemie hebben Nederlandse banken 66.000 ondernemers geholpen aan financiering. De teller staat op dit moment...

bv

Subsidie voor verduurzaming in het mkb

Ondernemen | 10-08-2021 | Bedrijfshuisvesting

Mkb’ers die hun pand graag duurzamer willen maken maar niet goed weten waar ze moeten beginnen kunnen binnenkort terecht bij een nieuw subsi...

hr

Aanvraag NOW 4 vanaf 26 juli mogelijk, ook voor wateroverlast

HR | 20-07-2021 | Corona-advies

Werkgevers kunnen vanaf maandag 26 juli een aanvraag indienen voor de volgende periode van de Noodmaatregel overbrugging werkgelegenheid (NO...

hr

Steunmaatregelen corona stoppen vooralsnog per 1 oktober 2021

HR | 30-06-2021 | Corona-advies

Het demissionaire kabinet heeft besloten de coronasteun per 1 oktober 2021 onder voorbehoud te beëindigen. Mochten er nieuwe maatregelen nod...