Nieuws

f

Meer duidelijkheid over toepassing van de BOF

Fiscaal | 11-06-2020 | Successiewet

De Hoge Raad heeft in een aantal arresten wat meer duidelijkheid gegeven over de bezitseis die geldt voor de bedrijfsopvolgingsfaciliteit (B...

f

Opfrisser voor forfaits in belastingstelsel

Fiscaal | 25-02-2020 | Inkomstenbelasting (IB)

Het kabinet meldt nog dit kwartaal welke 'forfaits' in het belastingstelsel ververst moeten worden. De Algemene Rekenkamer wees er eerder na...

f

Beroep op BOF kan tot aanslag onherroepelijk is

Fiscaal | 27-01-2020 | Successiewet

U kunt nog een beroep op de bedrijfsopvolgingsfaciliteit (BOF) uit de Successiewet doen tot het moment dat de aanslag voor de erf- of schenk...

f

Bedrag voor de BOF is voor 2020 naar € 1.102.209 gegaan

Fiscaal | 06-01-2020 | Successiewet

Belastingplichtigen die een onderneming erven of geschonken krijgen zijn dit jaar iets voordeliger uit dan vorig jaar. De vrijstelling in de...

f

Plek feitelijke leiding bepaalt vestigingsplaats

Fiscaal | 04-11-2019 | Successiewet

Voor het vaststellen van de vestigingsplaats van een rechtspersoon is de plek waar de feitelijke leiding zich bevindt en van waaruit beleid...

f

BOF-teller loopt voor elke afzonderlijke onderneming

Fiscaal | 10-09-2019 | Successiewet

Kinderen die een onderneming erven of geschonken krijgen, kunnen daar een flinke belastingvrijstelling voor krijgen. Maar bij een schenking...

f

Schenking met uitsluiting valt nooit in de gemeenschap

Fiscaal | 02-05-2019 | Successiewet

Schenkingen die gedaan zijn met een uitsluitingsclausule en tijdens een huwelijk worden ontvangen, blijven privévermogen van de begunstigde...

f

Vrijstelling voor erven en schenken onderneming opgehoogd

Fiscaal | 03-01-2019 | Successiewet

Opvolgers die een onderneming erven of geschonken krijgen zijn dit jaar iets voordeliger uit dan in 2018. De vrijstelling in de zogeheten be...

bv

Vastgoed-bv schenken mag soms zonder overdrachtsbelasting

Ondernemen | 03-12-2018 | Bedrijfsoverdracht

Ouders die een vastgoed-bv aan hun kind willen schenken hebben wat fiscale 'hulp' gekregen van de Hoge Raad. Het rechtscollege heeft bevesti...

bv

Kabinet ziet geen knelpunt in regels dga-pensioen

Ondernemen | 17-07-2018 | Pensioen in eigen beheer

Het kabinet is niet van plan om nog wat te wijzigen aan de regels rond pensioen in eigen beheer. In de Tweede Kamer waren vragen gerezen ove...