Nieuws

b

Culturele instelling krijgt niet meer giften

Non-profit | 22-06-2016 | ANBI

Voor de meeste culturele instellingen heeft de invoering van de Geefwet bijna geen effect gehad op de ontvangen giften. Tot nu toe hebben vo...

bv

Ook BOF voor klein indirect belang

Ondernemen | 09-05-2016 | Successiewet

De bedrijfsopvolgingsfaciliteit (BOF) mag ook worden toegepast als er sprake is van een indirect belang dat kleiner is dan 5% (het aanmerkel...

f

BOF ook voor schenking aandelen vastgoed-bv

Fiscaal | 19-04-2016 | Successiewet

De bedrijfsopvolgingsfaciliteit (BOF) in de schenk- en erfbelasting mag ook worden toegepast bij schenking van aandelen in een vastgoed-bv....

f

Nu ook in bezwaar tegen te lage WOZ-waarde

Fiscaal | 22-03-2016 | Eigen woning

De bezitter van een (bedrijfs)pand of een woning kan sinds 1 oktober 2015 ook in bezwaar en beroep tegen een te lage WOZ-waarde door een aan...

f

Schenkbelasting 2015 aangeven vóór 1 maart

Fiscaal | 22-02-2016 | Successiewet

De ontvanger van een schenking moet in principe een aangifte schenkbelasting indienen. De aangifte schenkbelasting over 2015 moet vóór 1 maa...

f

Fiscus te laat met navordering erfbelasting

Fiscaal | 05-11-2015 | Successiewet

Als de termijn van 12 jaar om na te vorderen verstreken is, mag de Belastingdienst voor eventueel verschuldigd geworden erfbelasting geen na...

bv

Meer vrijheid om belastingvrij te schenken

Ondernemen | 24-09-2015 | Eigen woning

Het kabinet heeft op Prinsjesdag aangekondigd dat de eenmalig verhoogde vrijstelling in de schenkbelasting voor schenkingen van ouders aan k...

f

Vrijstelling schenkbelasting verruimd

Fiscaal | 15-09-2015 | Eigen woning

De eenmalig verhoogde vrijstelling in de schenkbelasting voor schenkingen van ouders aan kinderen tussen 18 en 40 jaar wordt verruimd. Voorw...

f

Hogere vrijstelling voor gehuwde mantelzorger

Fiscaal | 10-09-2015 | Successiewet

Neemt u als mantelzorger uw ouder in huis, dan kunt u voor de erfbelasting de hogere partnervrijstelling krijgen. Volgens Rechtbank Zeeland-...

f

Betere bescherming erfgenamen bij tegenvallers

Fiscaal | 25-06-2015 | Successiewet

Minister Van der Steur van Veiligheid en Justitie heeft een wetsvoorstel ingediend dat erfgenamen beter moet beschermen tegen deze onverwach...