Nieuws

b

Maximumsalaris topfunctionaris stijgt verder in 2023

Non-profit | 07-09-2022 | Beloning

Het maximumsalaris van topfunctionarissen in de (semi)publieke sector stijgt in 2023 van € 216.000 naar € 223.000. Dit bedrag voor 2023 is r...

s

Stijging bedragen beslagvrije voet per 1 juli 2022

Salarisadministratie | 09-06-2022 | Loonbeslag

Per 1 juli 2022 gelden nieuwe maximale bedragen voor de maandelijkse beslagvrije voet bij loonbeslag. De bedragen voor alle vier categorieën...

s

Uurloongrenzen jeugd-LIV over 2022 bekend

Salarisadministratie | 02-06-2022 | LKV en (jeugd-)LIV

De uurloongrenzen voor het jeugd-LIV voor 2022 zijn bekendgemaakt. Werkgevers krijgen het lage-inkomensvoordeel (LIV) voor jongere werknemer...

s

Fiscale behandeling van broodjes bij een vergadering

Salarisadministratie | 18-05-2022 | Werkkostenregeling (WKR)

Als een werkgever bij een vergadering voor lekkere broodjes zorgt, geldt voor de broodjes mogelijk een gerichte vrijstelling. De vergadering...

s

Derde uitgave Nieuwsbrief Loonheffingen 2022 online

Salarisadministratie | 03-02-2022 | Aangifte loonheffingen

De Belastingdienst heeft vier nieuwe onderwerpen toegevoegd in de derde uitgave van de Nieuwsbrief Loonheffingen 2022, waaronder de verduide...

s

RVU-drempelvrijstelling in 2022 omhoog

Salarisadministratie | 31-01-2022 | Regeling voor vervroegde uittreding (RVU)

Het bedrag van de tijdelijke drempelvrijstelling voor een regeling vervroegd uittreden (RVU) is per 1 januari 2022 verhoogd. Deze bedraagt n...

s

Wat moet werknemer in 2022 verdienen voor 30%-regeling?

Salarisadministratie | 25-01-2022 | 30%-regeling

De 30%-regeling voor ingekomen werknemers geldt voor buitenlandse werknemers met een specifieke deskundigheid die schaars is in Nederland. D...

s

Normbedrag huisvesting en inwoning stijgt per 2022

Salarisadministratie | 18-01-2022 | Werkkostenregeling (WKR)

In sommige gevallen moet de werkgever voor huisvesting op de werkplek een normbedrag tot het loon van de werknemer rekenen. Per 1 januari 20...

s

Normbedrag kantinemaaltijd blijft onveranderd in 2022

Salarisadministratie | 17-01-2022 | Werkkostenregeling (WKR)

Voor 2022 geldt hetzelfde normbedrag in de werkkostenregeling (WKR) voor een lunch of andere maaltijd in de bedrijfskantine als in de jaren...

f

De belastingtarieven voor 2022 en 2021 bij de hand

Fiscaal | 10-01-2022 | Tarieven 2022

De zelfstandigenaftrek is dit jaar naar € 6.310 gezakt, de bijtelling voor de elektrische auto van de zaak is naar 16% gegaan en het tarief...