Nieuws

o

Hybride werken: meer productiviteit, als IT meewerkt

Officemanagement | 07-07-2022 | Hybride werken

Thuiswerken is een blijvertje en veel organisaties zijn overgestapt op hybride werken. Hybride werken heeft voordelen, als de digitale werkn...

hr

Wet werken waar je wilt aangenomen door Tweede Kamer

HR | 05-07-2022 | Thuiswerken

Een meerderheid van de Tweede Kamer is akkoord gegaan met het voorstel voor de Wet werken waar je wilt. Dit wetsvoorstel verandert de wettel...

hr

Wat staat er in de WBO naast betaald ouderschapsverlof?

HR | 28-06-2022 | Wet arbeid en zorg (WAZO)

Vanaf 2 augustus 2022 geldt de Wet betaald ouderschapsverlof (WBO). Naast een uitkering van UWV bij opname van ouderschapsverlof bevat deze...

s

In WKR-evaluatie aandacht voor hybride werken

Salarisadministratie | 23-06-2022 | Werkkostenregeling (WKR)

In de geplande evaluatie van de werkkostenregeling (WKR) zal het kabinet rekening houden met het advies van de Sociaal-Economische Raad (SER...

hr

Kabinet werkt aan verdere ontwikkeling hybride werken

HR | 21-06-2022 | Hybride werken

Minister Van Gennip van SZW heeft in een Kamerbrief aangegeven dat het kabinet zich ‘zeer kan vinden’ in het advies van de Sociaal-Economisc...

hr

Wet werken waar je wilt in lijn gebracht met SER-advies

HR | 16-06-2022 | Hybride werken

Tweede Kamerleden Van Weyenberg (D66) en Maatoug (GroenLinks) hebben een nota van wijziging ingediend voor het initiatiefwetsvoorstel Werken...

a

Kennis werkgever over overgang en werk schiet tekort

Arbo | 07-06-2022 | Duurzame inzetbaarheid

Uit recent onderzoek van het RIVM blijkt dat meer dan een derde van de vrouwelijke werknemers hinder ondervindt van overgangsklachten bij he...

s

Per 1 juli einde aan afspraken over grensarbeiders

Salarisadministratie | 25-05-2022 | Aangifte loonheffingen

Nederland sloot met België en Duitsland vanwege de coronacrisis overeenkomsten om dubbele heffing van loonbelasting voor grensarbeiders te v...

or

OR, zorg juist nu goed voor de achterban!

OR | 20-05-2022 | Achterban van de OR

Het coronavirus, de griepgolf en de personeelstekorten als gevolg van de krappe arbeidsmarkt, maken dat veel werknemers te maken hebben met...

a

Verzuimcijfers rijzen de pan uit door griep en COVID-19

Arbo | 22-04-2022 | Verzuim

Doordat corona gezelschap heeft gekregen van het influenzavirus, blijft het aantal verzuimmeldingen stijgen. Griep was vorige maand de belan...