Nieuws

or

Relevante wetswijzigingen per 2023 voor de OR

OR | 02-01-2023 | Ondernemingsraad

Organisaties krijgen in 2023 te maken met diverse wijzigingen in de wet- en regelgeving voor personeel en arbeid. De ondernemingsraad (OR) m...

hr

Maximale transitievergoeding in 2023 naar € 89.000

HR | 29-11-2022 | Transitievergoeding

De hoogte van de maximale transitievergoeding is in 2023 € 89.000 óf een bedrag ter hoogte van het jaarsalaris als dit hoger is dan het wett...

hr

Hoge Raad oordeelt tweemaal over slapend dienstverband

HR | 14-11-2022 | Transitievergoeding

Drie jaar nadat de Hoge Raad met het zogenoemde Xella-arrest een bom legde onder het ‘slapend dienstverband’, heeft het hoogste rechtsorgaan...

hr

Kleine lettertjes: vervaltermijnen in het ontslagrecht

HR | 28-10-2022 | Arbeidsrecht

Een werkgever of werknemer die op basis van het ontslagrecht een verzoek wil indienen bij de kantonrechter, moet niet te lang wachten met zi...

or

Prinsjesdagnieuws is relevant voor de OR

OR | 21-09-2022 | Ondernemingsraad

Op Prinsjesdag presenteerde het kabinet de regeringsplannen voor volgend jaar. Hoewel deze plannen niet direct invloed hebben op het medezeg...

hr

Compensatie transitievergoeding zieke werkgever niet vóór 2024

HR | 20-09-2022 | Transitievergoeding

De compensatieregeling voor transitievergoedingen bij bedrijfsbeëindiging door ziekte of gebreken van de werkgever treedt niet eerder in wer...

hr

Kabinet is druk bezig met deeltijd-WW voor werknemers

HR | 21-07-2022 | Regeerakkoord 2021

Onlangs heeft het kabinet plannen aangekondigd om de arbeidsmarkt grondig te hervormen. Een deel van die plannen richt zich op het aantrekke...

hr

Ook compensatie bij twee jaar ziekte vóór 1 juli 2015

HR | 14-06-2022 | Transitievergoeding

Een werkgever kan ook een compensatie van de transitievergoeding krijgen bij ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid als de werkneme...

or

Geen klachtbehandeling zonder instemming OR

OR | 23-03-2022 | Instemmingsrecht

In een recente rechtszaak bleek dat de ondernemingsraad (OR) geen instemming had gegeven voor de Klachtenregeling Ongewenste Omgangsvormen....

hr

Vóór einde wachttijd geen compensatie transitievergoeding

HR | 25-02-2022 | Transitievergoeding

Als een werknemer een IVA-uitkering krijgt toegekend én met een vaststellingsovereenkomst uit dienst treedt vóór hij twee jaar ziek is, heef...