Nieuws

a

SER presenteert handreiking Arbomaatregelen Uitzendwerk

Arbo | 05-09-2019 | Uitzendkrachten

De Sociaal Economische Raad (SER) heeft een nieuwe handreiking Arbomaatregelen Uitzendwerk gepresenteerd. Deze handreiking is specifiek geri...

hr

Dezelfde cao-regels voor alle uitzendkrachten

HR | 23-07-2019 | Uitzendkrachten

Per 30 december 2019 worden de ABU- en de NBBU-cao gelijkgetrokken. Werkgevers die met uitzendkrachten werken, hebben dan dus nog maar met é...

or

Het verschil: uitgeleend en ingeleend volgens de WOR

OR | 19-01-2018 | Uitzendkrachten

De beroepsbevolking bestaat uit een steeds groter wordende groep flexwerkers. Of uw organisatie werknemer uitleent of inleent heeft invloed...

hr

Checklist voor werken met uitzendbureaus en uitzendkrachten

HR | 14-07-2017 | Uitzendkrachten

Werkgevers die uitzendkrachten inhuren zijn medeverantwoordelijk voor een wettige werkwijze van het uitzendbureau. Om werkgevers hierbij een...

or

Ondernemingsraad ook voor uitzendkrachten

OR | 07-12-2016 | Uitzendkrachten

De ondernemingsraad vertegenwoordigt niet alleen de (vaste) werknemers, maar ook uitzendkrachten die in uw organisatie werken. Deze twee gro...

hr

Straks één cao voor alle uitzendkrachten?

HR | 06-12-2016 | Uitzendkrachten

Er zijn plannen om de ABU-cao en de NBBU-cao samen te voegen. Er zou dan nog maar één cao gelden voor alle uitzendkrachten. Werkgevers hebbe...

b

Uitzendkracht recht op hetzelfde loon

Non-profit | 05-06-2015 | Uitzendkrachten

Uitzendkrachten hebben recht op hetzelfde loon als de werknemers in uw organisatie met een soortgelijke functie. Dit is opgenomen in de CAO...

or

Inlenersbeloning Uitzendcao per 30 maart 2015

OR | 25-03-2015 | Uitzendkrachten

De CAO voor Uitzendkrachten is onlangs algemeen verbindend verklaard door minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). In di...

hr

Uitzendcao algemeen verbindend verklaard

HR | 23-03-2015 | Uitzendkrachten

De wijzigingen in de CAO voor Uitzendkrachten zijn onlangs algemeen verbindend verklaard. Dit betekent onder meer dat uitzendkrachten vanaf...