Nieuws

a

Meer risico op arbeidsongeval door laaggeletterdheid

Arbo | 25-01-2024 | Arbeidsongeval

Laaggeletterdheid van werknemers brengt risico’s met zich mee voor de gezondheid en veiligheid op de werkvloer. Doordat werknemers bijvoorbe...

or

Groepsgewijs inlenen arbeidskrachten? Adviesrecht!

OR | 22-11-2023 | Adviesrecht

De ondernemingsraad (OR) heeft altijd recht op een adviesaanvraag bij het groepsgewijs werven of inlenen van arbeidskrachten. Ook als dit al...

or

Het verschil: uitgeleend en ingeleend volgens de WOR

OR | 25-10-2023 | Wet op de ondernemingsraden (WOR)

De beroepsbevolking bestaat uit een steeds groter wordende groep flexwerkers. Of de organisatie een werknemer uitleent of inleent heeft invl...

a

Meerderheid arbeidsongevallen niet gemeld

Arbo | 12-10-2023 | Arbeidsongeval

Uit een rapport van de Algemene Rekenkamer blijkt dat zeker de helft van de meldingsplichtige arbeidsongevallen niet wordt gemeld. Onveilige...

hr

Per 2026 toelatingsstelsel voor uitzendbureaus

HR | 11-10-2023 | Uitzendkrachten & gedetacheerden

Het voorstel voor de Wet toelating terbeschikkingstelling van arbeidskrachten (WTTA) is aan de Tweede Kamer aangeboden. Het wetsvoorstel moe...

hr

Personeelstekort tegengaan met combinatiebanen

HR | 03-10-2023 | Arbeidstijden

UWV heeft op werk.nl aandacht gevraagd voor de combinatiebaan. Hierbij heeft een werknemer twee verschillende banen. De instantie stipt aan...

a

Bereken uw subsidie met de subsidiecalculator

Arbo | 09-08-2023 | Personeelssubsidies

Voor bepaalde groepen werknemers die uw werkgever aanneemt of in dienst heeft, komt uw organisatie mogelijk in aanmerking voor subsidies. Op...

a

Europabreed nog steeds grote risico's in sommige beroepen

Arbo | 01-08-2023 | Arbeidsomstandigheden

Er is een Europees rapport verschenen waarin de beroepen zijn geïnventariseerd die aan de grootste risico’s blootstaan. De resultaten zijn g...

hr

Publicatie van concept Wet meer zekerheid flexwerkers

HR | 11-07-2023 | Arbeidsovereenkomst

Hoewel het kabinet is gevallen, is op internetconsultatie.nl een conceptvoorstel gepubliceerd voor de Wet meer zekerheid flexwerkers. Dit we...

hr

Wat is er al op 1 juli veranderd voor de pensioenen?

HR | 04-07-2023 | Wet toekomst pensioenen

Op 1 juli 2023 is de Wet toekomst pensioenen (WTP) ingegaan. Daarmee is de overgang naar een nieuw pensioenstelsel gestart. Werkgevers en we...