Nieuws

a

Mantelzorgers in het zonnetje tijdens Dag van de Mantelzorg

Arbo | 08-11-2023 | Balans werk-privé

De jaarlijkse Dag van de Mantelzorg is een mooie aanleiding voor werkgevers om mantelzorgende werknemers eens in het zonnetje te zetten en a...

hr

Verzamelwet SZW 2024 door Tweede Kamer

HR | 27-10-2023 | Wet arbeid en zorg (WAZO)

De Tweede Kamer heeft ingestemd met het voorstel voor de Verzamelwet SZW 2024. Het wetsvoorstel brengt diverse kleine wijzigingen aan in de...

hr

Werknemers willen meer steun na overlijden van naaste

HR | 24-10-2023 | Verlofregelingen

Het overlijden van een naaste kan leiden tot een periode van afwezigheid van een werknemer. Lang niet elke werknemer voelt zich in die perio...

s

Werkgeversbetaling? Lage Awf-premie over WAZO-uitkering

Salarisadministratie | 11-09-2023 | Aangifte loonheffingen

Als een werkgever namens UWV een uitkering op grond van de Wet arbeid en zorg (WAZO) betaalt aan een werknemer, geldt over die uitkering alt...

hr

Wet flexibel werken niet bedoeld voor betere RVU

HR | 31-08-2023 | Regeling voor vervroegde uittreding (RVU)

Een werknemer kan zijn werkgever op basis van de Wet flexibel werken verzoeken om een urenuitbreiding. Maar het is niet de bedoeling dat hij...

a

Meer cao’s bevatten afspraken over mantelzorg

Arbo | 25-08-2023 | Balans werk-privé

In cao’s wordt steeds meer aandacht besteed aan mantelzorg. Daarbij zijn de afspraken vaak niet meer volledig vastgelegd, maar is er ruimte...

a

Loon voor mantelzorgers tijdens langdurend zorgverlof

Arbo | 24-08-2023 | Zorgverlof

Mantelzorgers doen regelmatig beroep op de regelingen voor kort- en langdurend zorgverlof uit de Wet arbeid en zorg (WAZO). Dit voelen ze da...

hr

Loon bij afwezigheid vanwege ernstig zieke moeder

HR | 17-08-2023 | Arbeidsovereenkomst

Werkgevers doen er goed aan zich begripvol en flexibel op te stellen als een werknemer afwezig is als gevolg van een ernstig zieke naaste. R...

hr

Nieuwe arbeidsvoorwaarde: eicellen invriezen

HR | 25-07-2023 | Arbeidsvoorwaarden

Vanuit de Verenigde Staten is een nieuwe arbeidsvoorwaardelijke ‘trend’ aan komen vliegen: het vergoeden van het invriezen van eicellen van...

a

Werkende mantelzorgers hebben maatwerk nodig

Arbo | 25-07-2023 | Balans werk-privé

Eén op de vier werknemers combineert mantelzorg met een baan en dit aantal blijft groeien. Het risico bestaat dat zij overbelast raken, en s...