Nieuws

hr

Straks twee maanden betaald ouderschapsverlof

HR | 09-04-2019 | Verlofregelingen

Alle werknemers binnen de Europese Unie (EU) krijgen recht op minimaal vier maanden ouderschapsverlof, waarvan in ieder geval twee maanden b...

hr

Vaders maken niet vaker gebruik van verlof

HR | 02-04-2019 | Verlofregelingen

Het gebruik van verlofregelingen door werkende vaders is de afgelopen jaren nauwelijks toegenomen, terwijl zij hier wel graag gebruik van zo...

hr

Europees Parlement wil tien dagen partnerverlof invoeren

HR | 29-01-2019 | Verlofregelingen

Werknemers moeten minimaal tien dagen betaald verlof krijgen na de bevalling van hun partner. Daarover bereikten het voorzitterschap van de...

hr

Kan werknemer rouwverlof opnemen na overlijden van naaste?

HR | 05-10-2018 | Verlofregelingen

Na het overlijden van een familielid, vriend of andere naaste, heeft een werknemer vaak behoefte aan vrije tijd voor het verwerkingsproces....

hr

Het verschil: vakantie versus verlof

HR | 23-03-2018 | Verlofregelingen

Vakantie en verlof: veel mensen weten niet precies wat het verschil tussen deze twee begrippen is. Toch is het onderscheid van groot belang....

hr

Voorstel voor zes weken betaald ouderschapsverlof

HR | 16-02-2018 | Verlofregelingen

De Sociaal-Economische Raad (SER) pleit voor enkele aanpassingen in de verlofregelingen die relevant zijn na de geboorte van een kind. Zo mo...

hr

Werkgevers bieden veel ruimer verlof dan de wet verplicht

HR | 11-01-2018 | Verlofregelingen

Een werkgever kan als aantrekkelijke arbeidsvoorwaarde verlofregelingen aanbieden die ruimer zijn dan de wet voorschrijft. Microsoft Nederla...

hr

Verruiming van adoptieverlof naar zes weken

HR | 10-10-2017 | Verlofregelingen

Voor werknemers die een adoptie- of pleegkind in huis nemen, wordt het bijbehorende verlof mogelijk verruimd. Het aankomende kabinet wil het...

hr

Een langer vaderschapsverlof afspreken in uw organisatie

HR | 15-08-2017 | Verlofregelingen

Onlangs kwam ING in het nieuws met een ruimere vaderschapsverlofregeling. De bank heeft in de cao geregeld dat werknemers van wie de partner...

hr

Vaders krijgen vijf dagen betaald kraamverlof

HR | 09-09-2016 | Verlofregelingen

Werknemers die met hun partner een kind krijgen, hebben vanaf 2019 recht op vijf dagen betaald kraamverlof. Momenteel is het betaalde kraamv...