Nieuws

a

Verzekeraar kan weigeren uit te keren bij ontbreken RI&E

Arbo | 22-10-2020 | Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E)

Er is momenteel veel aandacht voor de noodzaak om als organisatie een RI&E op te stellen. Inspectie SZW controleert daar ook strenger op. Ma...

bv

Verplicht verzekerd ondanks persoonlijke holdings

Ondernemen | 05-10-2020 | Directeur-grootaandeelhouder (dga)

Bij de vraag of bestuurders verplicht verzekerd zijn voor de werknemersverzekeringen loopt de rechter simpelweg de voorwaarden langs voor he...

s

Verwachte tarieven loonheffingen in 2021

Salarisadministratie | 16-09-2020 | Aangifte loonheffingen

De plannen die gisteren op Prinsjesdag zijn gepresenteerd, bevatten al heel wat tarieven die gaan gelden vanaf 2021. Welke bedragen en perce...

f

Vrijstelling voor TOGS en Subsidie vaste lasten

Fiscaal | 15-09-2020 | Financiering

Het kabinet stelt in Belastingplan 2021 voor om de TOGS-regeling en de Subsidie vaste lasten vrij te stellen van belastingheffing. Vanwege f...

fa

Vragen over: voor- en nadelen van de stop-lossverzekering

Financiële administratie | 11-09-2020 | Verzekeringen

Elke organisatie krijgt wel eens te maken met ziekteverzuim. Zeker in coronatijd is er een kans dat werknemers ziek worden en ook nog eens l...

s

Gemiddelde premie ZW en WGA in 2021 iets omhoog

Salarisadministratie | 02-09-2020 | Premies werknemersverzekeringen

De gemiddelde premie voor de Regeling werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA) stijgt in 2021 van 0,76% naar 0,78%. De gemiddelde...

fa

Intermediairs mogen TVL aanvragen voor ondernemers

Financiële administratie | 31-08-2020 | Financiering

Financieel intermediairs mogen per 1 september 2020 de regeling Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) aanvragen voor klanten in het midden- en k...

s

Eigenrisicodragerschap 2021 aanvragen vóór 2 oktober

Salarisadministratie | 17-08-2020 | Eigenrisicodragerschap

Werkgevers die per 2021 zelf het risico op instroom in de WGA of de ZW willen dragen, moeten de aanvraag daarvoor uiterlijk 1 oktober bij de...

hr

Verzekeraar kiezen voor MKB verzuim-ontzorgverzekering

HR | 06-08-2020 | Verzuim

Sinds dit jaar is het voor mkb’ers mogelijk om een specifieke verzuimverzekering af te sluiten: de MKB verzuim-ontzorgverzekering. Daarbij h...

bv

TVL-regeling dekt maximaal de helft van vaste lasten

Ondernemen | 29-06-2020 | Financiering

Ondernemers die het zwaar hebben door de coronacrisis kunnen een compensatie krijgen voor hun doorlopende kosten, zoals huur of verzekeringe...