Nieuws

a

Handen wassen belangrijkste maatregel tegen griep

Arbo | 01-11-2019 | Verzuim

Het griepvirus waart weer rond en dus rijst ook de vraag wat je ertegen kunt doen. Een goede hygiëne is het allerbelangrijkst om besmetting...

a

Stress belangrijke reden voor langdurend verzuim

Arbo | 10-10-2019 | Verzuim

Ziekteverzuim duurt meestal hooguit enkele weken. Psychische klachten zijn meestal de boosdoener bij langdurend verzuim. Vooral bij vrouwen...

a

Privéproblemen vaak oorzaak van verzuim

Arbo | 15-08-2019 | Verzuim

Tweederde van de werknemers heeft in de afgelopen vijf jaar weleens verzuimd vanwege levensloopstress. Dit blijkt uit onderzoek van arbonetw...

a

Heeft uw organisatie al een sociaal medisch team?

Arbo | 14-06-2019 | Verzuim

In het sociaal medisch team gaan alle partijen die bij het verzuim van werknemers betrokken zijn om tafel. Dat zorgt voor kennisdeling, begr...

hr

Moet werkgever vrij geven voor doktersbezoek?

HR | 10-05-2019 | Verzuim

Kunnen werknemers een bezoek aan de dokter of tandarts niet buiten werktijd plannen, dan moeten zij kortdurend verzuimen. Of de werkgever hi...

a

UWV overtreedt privacywet bij verzuimbeheer en beveiliging

Arbo | 15-11-2017 | Verzuim

Volgens Autoriteit Persoonsgegevens handelt UWV met zijn verzuimbeheer en toegangsbeveiliging in strijd met de Wet bescherming Persoonsgegev...

a

Dwangsom voor slordige omgang verzuimgegevens

Arbo | 20-01-2017 | Verzuim

Hoewel er de nodige discussie is over de beleidsregels van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) voor ziekmeldingen, zijn deze toch leidend. O...

a

Vergelijking: kies collectieve zorgverzekeraar

Arbo | 11-11-2016 | Verzuim

Een goede zorgverzekeraar kiezen is lastig, omdat zorgpremies elk jaar wijzigen. De premieverschillen zijn vaak klein en dat maakt een colle...

hr

Meer verzuim door stressklachten

HR | 19-03-2015 | Verzuim

De flexibilisering van de arbeidsmarkt leidt tot meer verzuim, met name onder jonge werknemers. Dat blijkt uit een analyse van de verzuimcij...

mt

Verzuim stijgt door toenemende stress

Management | 18-03-2015 | Verzuim

Het gemiddelde verzuim in Nederland is in 2014 iets gestegen ten opzichte van 2013. Datzelfde geldt voor de gemiddelde verzuimduur. De belan...