Nieuws

a

Eerder inzetten arbeidsdeskundige verkort verzuimduur

Arbo | 21-06-2022 | Re-integratie

Als op een eerder moment tijdens het re-integratietraject een arbeidsdeskundige wordt ingeschakeld, kan dat de duur van de arbeidsongeschikt...

a

Kennis werkgever over overgang en werk schiet tekort

Arbo | 07-06-2022 | Duurzame inzetbaarheid

Uit recent onderzoek van het RIVM blijkt dat meer dan een derde van de vrouwelijke werknemers hinder ondervindt van overgangsklachten bij he...

a

Op werk met elkaar in gesprek over psychische klachten

Arbo | 02-06-2022 | PSA

De vervolgcampagne ‘Hey, het is oke’ is van start gegaan. Het doel van de campagne is om de drempel te verlagen om te praten over psychische...

a

Meer kankerpatiënten door ouderdom en leefstijl

Arbo | 06-05-2022 | Re-integratie

Steeds meer mensen krijgen kanker. Dat is vooral een gevolg van het feit dat mensen ouder worden. En omdat iedereen langer moet doorwerken,...

hr

Geen premiekorting meer voor collectieve zorgverzekering

HR | 26-04-2022 | Verzuim

Werkgevers die voor werknemers een collectieve zorgverzekering hebben geregeld, moeten ermee rekening houden dat werknemers vanaf 2023 geen...

a

Verzuimcijfers rijzen de pan uit door griep en COVID-19

Arbo | 22-04-2022 | Verzuim

Doordat corona gezelschap heeft gekregen van het influenzavirus, blijft het aantal verzuimmeldingen stijgen. Griep was vorige maand de belan...

or

Duidelijke regels voor ziekte tijdens vakantie

OR | 13-04-2022 | Verzuim

De regels bij ziekte tijdens de vakantie zijn voor werknemers niet altijd even duidelijk. Moeten zij zich ziekmelden bij de werkgever en hoe...

a

Beleid voor alcohol-, drugs- en medicijngebruik op werk

Arbo | 25-03-2022 | Preventie

Werknemers die alcohol, drugs of medicijnen gebruiken, lopen risico van gezondheidsschade, functioneren slechter en kunnen zichzelf en ander...

a

Leidinggevende onderschat belasting door mantelzorg

Arbo | 22-03-2022 | PSA

Leidinggevenden moeten vaker vragen of werknemers mantelzorgtaken verrichten. De extra belasting die dit met zich meebrengt, vergroot het ri...

or

Oproep vakbond: houd werkplek coronaproof

OR | 23-02-2022 | Verzuim

Vakbond CNV is bezorgd dat door het loslaten van de coronamaatregelen vitale sectoren in de knel komen. De vakbond roept werkgevers daarom o...