Nieuws

or

Stoptober kans voor OR om rokers te helpen bij stoppen

OR | 05-09-2018 | Preventie

Gedeelde smart is halve smart en daarom is Stoptober hét moment voor werknemers om te stoppen met roken. Op 1 oktober gaat een landelijke ca...

a

Pilot SZW nieuwe interventie tegen pesten op het werk

Arbo | 28-08-2018 | Pesten op het werk

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid organiseert samen met TNO een Pilot Interventie tegen Pesten in organisaties. Werkgevers...

a

SZW komt met uitleg Beleidsregels ‘De zieke werknemer’

Arbo | 21-08-2018 | Wet verbetering poortwachter

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een uitleg gepubliceerd van de Beleidsregels 'De zieke werknemer’ van de Autoritei...

a

Start Competitie Goede Praktijken veilig werken met stoffen

Arbo | 21-06-2018 | Gevaarlijke stoffen

De 14e editie van de Europese Goede Praktijken Competitie is gestart. Organisaties die een goede manier hebben voor gezond en veilig werken...

a

Hoger verzuimpercentage door lange griepepidemie

Arbo | 19-06-2018 | Re-integratie

2018 is begonnen met het hoogste verzuim van de afgelopen tien jaar. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De oorzaak is w...

a

Meer maatregelen nodig tegen ongewenst gedrag

Arbo | 15-06-2018 | PSA

In een Kamerbrief waarschuwt staatssecretaris Van Ark van SZW dat werkgevers blijvend aandacht moeten besteden aan de risico’s van ongewenst...

a

Minder verzuim met een actuele en volledige RI&E

Arbo | 08-06-2018 | Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E)

Maandag 11 juni 2018 start de Week van de RI&E. Het thema is voorkomen van verzuim. Daarbij speelt de RI&E een belangrijke rol. Wie de risic...

a

Online enquête SER over arbeidsomstandigheden

Arbo | 18-05-2018 | Preventiemedewerker

De Sociaal-Economische Raad gaat een platform oprichten om sociale partners te informeren over gezonde en veilige arbeidsomstandigheden. Om...

a

Zelf checken of deskundige toetsing RI&E gecertificeerd is

Arbo | 08-05-2018 | Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E)

Heeft uw organisatie eenmaal een RI&E opgesteld en bijbehorend plan van aanpak, dan moet deze nog getoetst worden door een gecertificeerde k...

or

OR Carinova bespreekt nieuw verzuimprotocol met bestuurder

OR | 04-04-2018 | Verzuim

Zorgaanbieder Carinova heeft een verzuimprotocol na een storm van kritiek van onder andere vakbonden en belangenorganisaties ingetrokken. Tw...