Nieuws

s

Verklaring voor afzien van vrijwilligersvergoeding

Salarisadministratie | 20-04-2022 | Beloning

Een vrijwilliger komt meestal in aanmerking voor een vrijwilligersvergoeding. Het is mogelijk om van deze vergoeding af te zien. De vrijwill...

hr

Minister staat open voor gesprek over sectorbrede VOG

HR | 09-03-2022 | Indiensttreding

Uit het in 2018 opgestelde actieplan integriteit bleek dat er behoefde was aan een sectorbrede verklaring omtrent het gedrag (VOG). Op dat m...

bv

Petitie tegen onnodige regeldruk non-profitorganisatie

Ondernemen | 16-02-2022 | Non-profit

Bestuurders van non-profitorganisaties krijgen te maken met veel wet- en regelgeving. Dit maakt het werk extra complex en moeilijk. De petit...

s

Onbelaste vrijwilligersvergoeding 2022 blijft € 1.800

Salarisadministratie | 13-01-2022 | Beloning

De maximale onbelaste vrijwilligersvergoeding is per 1 januari 2022 € 1.800. Dit blijkt uit de bijlage bij de Nieuwsbrief Loonheffingen 2022...

hr

Vrijwilligers hebben handen vol aan wet- en regelgeving

HR | 16-06-2021 | Vrijwilligers

De overheid probeert met wetten en regels verschillende risico’s te beheersen. Non-profitorganisaties hebben daar ook mee te maken en zijn v...

hr

Aantal vrijwilligers nam af tijdens corona

HR | 09-06-2021 | Vrijwilligers

Vorig jaar liep het aantal vrijwilligers door de coronacrisis flink terug. Het percentage mensen dat in de vier weken voor het onderzoek vri...

a

Factoren die het ontstaan van een burn-out beïnvloeden

Arbo | 04-05-2021 | Preventie

Een burn-out ontstaat vaak door een combinatie van factoren, zowel op maatschappelijk, persoonlijk als werkgerelateerd vlak. TNO publiceerde...

hr

Aanvragen gratis VOG per 1 juli met eHerkenning 2+

HR | 28-04-2021 | Indiensttreding

Zijn er in uw organisatie vrijwilligers actief en werken die met kwetsbare mensen, dan kan uw organisatie mogelijk een gratis Verklaring omt...

s

Vrijwilligersverklaring afzien van vergoeding in 2021

Salarisadministratie | 14-04-2021 | Vrijwilligers

Geeft uw organisatie een vergoeding aan een vrijwilliger, dan kan hij daar ook van afzien. Onder voorwaarden is die vergoeding als gift aftr...

s

Loonheffingen boven de maximale vrijwilligersvergoeding

Salarisadministratie | 25-02-2021 | Aangifte loonheffingen

Als een werkgever een vrijwilliger een onbelaste vrijwilligersvergoeding geeft, mag dat niet meer zijn dan € 180 per maand en € 1.800 per ja...