Nieuws

hr

Wetswijzigingen voor personeel per 1 juli 2019

HR | 13-06-2019 | Minimumloon

Werkgevers moeten voor hun personeel rekening houden met enkele wetswijzigingen en regels per 1 juli 2019. Belangrijkste maatregel is de ext...

hr

Automatische waardeoverdracht kleine pensioenen in de knel

HR | 24-04-2019 | Waardeoverdracht pensioen

Er is een groot probleem met de automatische waardeoverdracht van kleine pensioenen. Maar liefst 400.000 van die pensioenen kunnen namelijk...

hr

Tweede Kamer geeft extra tijd voor afkoop mini-pensioen

HR | 25-10-2018 | Waardeoverdracht pensioen

Voor mini-pensioenen die zijn ontstaan in 2017 en 2018, gaat voor eventuele afkoop een langere overgangsperiode gelden. Daarvoor is bij de b...

hr

Meer regels voor waardeoverdracht klein pensioen

HR | 02-08-2018 | Waardeoverdracht pensioen

Het Besluit waardeoverdracht klein pensioen is onlangs gepubliceerd in het Staatsblad. In dit besluit is de Wet waardeoverdracht klein pensi...

s

Internetconsultatie voor Verzamelwet Pensioenen 2019

Salarisadministratie | 02-05-2018 | Pensioen via de werkgever

Op internetconsultatie.nl is de Verzamelwet Pensioenen 2019 gepubliceerd. Deze wet moet onder meer de regels voor de afkoop van kleine pensi...

hr

1 maart 2018: eerste wijzigingen waardeoverdracht pensioen

HR | 22-02-2018 | Waardeoverdracht pensioen

De Wet waardeoverdracht klein pensioen treedt deels in werking per 1 maart 2018. Het merendeel van de maatregelen uit de wet gaat echter pas...

hr

Ook Eerste Kamer akkoord met einde afkoop klein pensioen

HR | 14-12-2017 | Pensioen via de werkgever

Pensioenuitvoerders hebben vanaf 2019 het recht om kleine pensioenen automatisch over te dragen aan een andere pensioenuitvoerder. Het wetsv...

s

Vragen over: vervallen mini-pensioen per 2019

Salarisadministratie | 24-11-2017 | Pensioen via de werkgever

Het ziet ernaar uit dat slapende mini-pensioenaanspraken die werknemers bij een eerdere werkgever hebben opgebouwd per 2019 komen te vervall...

hr

Wetsvoorstel voor kleine pensioenen door de Tweede Kamer

HR | 22-11-2017 | Waardeoverdracht pensioen

De Tweede Kamer is akkoord gegaan met het wetsvoorstel Waardeoverdracht klein pensioen. Pensioenuitvoerders moeten vanaf 2019 nieuwe kleine...

hr

Werknemer kan bezwaar maken bij herrekening pensioen

HR | 21-11-2017 | Pensioen via de werkgever

Een werknemer kan bezwaar maken tegen de omzetting van opgebouwd pensioen door de verhoging van de pensioenrichtleeftijd. Hij heeft dit rech...