Nieuws

hr

Ex-werknemer via ‘startperiode’ aan de slag als zzp’er

HR | 01-02-2024 | Werkloosheidswet (WW)

De zogenoemde ‘startperiode’ van UWV moet het voor mensen in de Werkloosheidswet (WW) makkelijker maken om als zzp’er aan de slag te gaan. S...

hr

Vervangende voorziening voor transitievergoeding

HR | 05-01-2024 | Transitievergoeding

Een in de cao afgesproken alternatief voor de transitievergoeding hoeft sinds 2020 niet meer gelijkwaardig te zijn aan de transitievergoedin...

hr

Verzamelwet SZW 2024 door Tweede Kamer

HR | 27-10-2023 | Wet arbeid en zorg (WAZO)

De Tweede Kamer heeft ingestemd met het voorstel voor de Verzamelwet SZW 2024. Het wetsvoorstel brengt diverse kleine wijzigingen aan in de...

s

Premie voor PAWW per 2024 opnieuw omlaag

Salarisadministratie | 12-10-2023 | Werkloosheidswet (WW)

De Stichting PAWW, die de private aanvulling op de WW en WGA regelt, maakte onlangs bekend dat de premie voor 2024 daalt van 0,15% naar 0,08...

s

Actualisatie kennisdocument premiedifferentiatie WW

Salarisadministratie | 28-09-2023 | Werkloosheidswet (WW)

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft de nieuwe versie van het kennisdocument premiedifferentiatie WW gepubliceerd...

s

Werkgeversbetaling? Lage Awf-premie over WAZO-uitkering

Salarisadministratie | 11-09-2023 | Aangifte loonheffingen

Als een werkgever namens UWV een uitkering op grond van de Wet arbeid en zorg (WAZO) betaalt aan een werknemer, geldt over die uitkering alt...

s

Corrigeer verkeerde peildatum voor hoogte WW-premie

Salarisadministratie | 31-08-2023 | Werkloosheidswet (WW)

Begin dit jaar verduidelijkte de Belastingdienst dat een werkgever op de eerste dag van het aangiftetijdvak moet toetsen of de lage of de ho...

s

Consultatie over versoepeling herziening van WW-premie

Salarisadministratie | 17-07-2023 | Werkloosheidswet (WW)

Een werkgever moet de lage WW-premie herzien naar de hoge WW-premie als hij in een kalenderjaar meer dan 30% extra uren heeft verloond. Een...

hr

Crisisregeling Personeelsbehoud krijgt steeds meer vorm

HR | 06-07-2023 | Arbeidsrecht

Het kabinet kondigde in april van dit jaar de komst van de ‘Crisisregeling Personeelsbehoud’ aan, die werkgevers in crisistijd moet helpen o...

s

Minister informeert over gedifferentieerde Awf-premie

Salarisadministratie | 14-06-2023 | Werkloosheidswet (WW)

Minister Van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid informeerde de Tweede Kamer over drie onderwerpen met betrekking tot de gedifferent...