Nieuws

s

Wanneer lage WW-premie herzien bij overwerk?

Salarisadministratie | 15-06-2022 | Sociale verzekeringen

Als een werkgever in een kalenderjaar meer dan 30% extra uren verloont dan in de arbeidsovereenkomst is vastgelegd, geldt sinds 1 januari 20...

s

Rekenregels per 1 juli 2022 zijn gepubliceerd

Salarisadministratie | 03-06-2022 | Sociale verzekeringen

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft de nieuwe rekenregels per 1 juli 2022 gepubliceerd. Hierin staan de gevolgen...

s

Per 2023 stopt lage WW-premie BBL’er met uitzendbeding

Salarisadministratie | 01-06-2022 | Sociale verzekeringen

Werkgevers mogen in 2022 nog de lage WW-premie toepassen voor BBL-leerlingen met een uitzendbeding. Vanaf 1 januari 2023 moeten werkgevers d...

s

Lage WW-premie bij meerdere arbeidsomvangen

Salarisadministratie | 02-05-2022 | Sociale verzekeringen

Een arbeidsovereenkomst met meerdere arbeidsomvangen van een aantal uren per dag, week of maand, is niet langer meer een oproepcontract. Wer...

s

Het verschil: maximumdagloon en maximumpremieloon

Salarisadministratie | 20-04-2022 | Sociale verzekeringen

Elke werkgever moet bij het bepalen van de te betalen werkgeversheffing Zorgverzekeringswet en premies werknemersverzekeringen rekening houd...

s

Nieuwe versie kennisdocument premiedifferentiatie WW

Salarisadministratie | 07-03-2022 | Sociale verzekeringen

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft het kennisdocument premiedifferentiatie WW geactualiseerd. In de versie van maart...

s

Nieuwe regels hoge WW-premie bij urenuitbreiding

Salarisadministratie | 02-03-2022 | Sociale verzekeringen

Er komt een nieuwe, extra voorwaarde voor het toepassen van de lage WW-premie voor arbeidsovereenkomsten. Dit heeft gevolgen voor het toepas...

s

Handboek Loonheffingen 2022 gepubliceerd

Salarisadministratie | 17-02-2022 | Aangifte loonheffingen

De Belastingdienst heeft het Handboek Loonheffingen 2022 gepubliceerd. In het Handboek vindt u alle informatie over de loonheffingen voor 20...

s

Lage WW-premie over tijdelijke urenuitbreiding tot 2023

Salarisadministratie | 25-11-2021 | Sociale verzekeringen

Werkgevers kunnen nog tot 1 januari 2023 een lage WW-premie betalen over een tijdelijke urenuitbreiding van een vast contract. Dat laat demi...

hr

Personeelstekort in derde kwartaal naar recordhoogte

HR | 18-11-2021 | Werving en selectie

De spanning op de arbeidsmarkt blijft toenemen. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) meldt dat er in het derde kwartaal van 2021 teg...