Nieuws

fa

Schuldeisers beter beschermd bij turboliquidatie

Financiële administratie | 08-10-2019 | Faillissement

Bij een turboliquidatie krijgen schuldeisers meer mogelijkheden om te beoordelen of zij zijn benadeeld en of zij stappen kunnen nemen tegen...

s

Geen beslag maar cessie op loon van werknemer

Salarisadministratie | 27-08-2019 | Werknemer met schulden

Vrijwel iedere werkgever krijgt op een zeker moment te maken met een door de rechter of een invorderingsambtenaar opgelegd loonbeslag. Maar...

s

Beslagvrije voet per 1 juli 2019 weer omhoog

Salarisadministratie | 24-06-2019 | Loonbeslag

Per 1 juli 2019 stijgt de maandelijkse beslagvrije voet bij loonbeslag weer: voor echtparen vanaf 21 jaar tot de pensioengerechtigde leeftij...

s

Geen snelle start Wet vereenvoudiging beslagvrije voet

Salarisadministratie | 08-05-2019 | Loonbeslag

De app van Stichting Financieel Paspoort maakt geen versnelde invoer van de Wet vereenvoudiging beslagvrije voet mogelijk. Het systeem is ni...

fa

Het verschil: rangorde bij faillissement

Financiële administratie | 16-04-2019 | Faillissement

Na het failliet verklaren van een organisatie kunnen schuldeisers vorderingen indienen bij de curator. Schuldeisers worden naar rangorde uit...

bv

Conceptvoorstel excessief lenen bij eigen bv ter consultatie

Ondernemen | 07-03-2019 | Aanmerkelijk belang (box 2)

De staatssecretaris van Financiën heeft onlangs het conceptwetsvoorstel Wet excessief lenen bij eigen vennootschap voor internetconsultatie...

s

Nog veel meer uitstel voor nieuwe beslagvrije voet

Salarisadministratie | 19-11-2018 | Loonbeslag

De Wet vereenvoudiging beslagvrije voet – die vorig jaar al is afgehamerd – wordt toch nog niet per 1 januari 2019 van kracht. De implementa...

fa

Implementatie Wet vereenvoudigde beslagvrije voet start in 2019

Financiële administratie | 21-09-2018 | Loonbeslag

Het kabinet werkt aan de herziening van het beslag- en executierecht, de implementatie van de Wet vereenvoudiging beslagvrije voet en de ver...

fa

Mogelijk meer tijd voor onderhands akkoord bij dreigend faillissement

Financiële administratie | 30-08-2018 | Faillissement

Er komt waarschijnlijk een afkoelingsperiode bij de afwikkeling van het faillissement van een onderneming. Zo krijgt ze meer tijd om een ond...

bv

Selectieve betaling schuldeisers kost bestuurder geld

Ondernemen | 28-08-2018 | Bestuurdersaansprakelijkheid

Een bv mag doorgaans zelf kiezen welke schuldeiser het eerst geld krijgt. Maar zodra er een faillissement in zicht komt, vervalt die vrijbli...