Nieuws

or

Drie aandachtsgebieden voor nieuwe OR-leden

OR | 20-01-2023 | Werkwijze OR

Als de samenstelling van de OR wijzigt, bijvoorbeeld door een vacature of OR-verkiezingen, is het voor de nieuwe OR-leden zaak dat zij snel...

or

Tips voor OR-zaken op papier

OR | 30-12-2022 | Werkwijze OR

Een OR zet regelmatig zaken zwart op wit. Denk aan de notulen van een vergadering, een rapportage, een nieuwsbrief voor de achterban, een OR...

or

Klachten over de OR? Dit zijn de opties!

OR | 16-12-2022 | Werkwijze OR

Niet alleen de achterban kan ontevreden zijn over het functioneren van de OR, ook de bestuurder, vakbonden en zelfs OR-leden kunnen moeite h...

or

Eindejaarsschoonmaak voor de OR-administratie

OR | 18-11-2022 | Werkwijze OR

Hoewel het einde van het jaar niet overeen zal komen met het einde van de zittingsperiode van de OR, is de afsluiting van het jaar ook voor...

or

Uitstapje OR kan medezeggenschap ten goede komen

OR | 22-07-2022 | Werkwijze OR

Om het OR-werk zo goed mogelijk te kunnen doen, is het belangrijk dat de OR-leden goed elkaar op ingespeeld zijn. Een uitstapje waarbij OR-l...

or

Hoe handelt de OR bij individuele problemen?

OR | 25-05-2022 | Werkwijze OR

Vanuit zijn medezeggenschapsrol luistert een OR-lid naar de problemen van de werknemers in zijn organisatie. Hij is tenslotte het klankbord...

or

Wat moet in het OR-reglement staan?

OR | 11-04-2022 | Werkwijze OR

Een ondernemingsraad (OR) is verplicht om een reglement op te stellen. In het OR-reglement legt de OR afspraken vast over onder meer zijn we...

or

Rapporteren aan de organisatie: het OR-jaarverslag

OR | 04-03-2022 | Werkwijze OR

Het jaarverslag van de ondernemingsraad (OR) is een belangrijk middel om de resultaten van de inspanningen van de OR aan de organisatie te r...

or

OR kan achterban actief betrekken bij OR-werk

OR | 07-01-2022 | Werkwijze OR

Het betrekken van de achterban bij het OR-werk kan verdergaan dan alleen knelpunten of wensen doorspelen en meedenken over oplossingen. De o...

or

Corona stond centraal in het OR-nieuws in 2021

OR | 31-12-2021 | Werkwijze OR

Er kwam in 2021 nogal wat op werkgevers af. De coronacrisis dwingt werkgevers om structurele maatregelen te treffen in de organisatie, net a...