Nieuws

or

Eindejaarsschoonmaak voor de OR-administratie

OR | 18-11-2022 | Werkwijze OR

Hoewel het einde van het jaar niet overeen zal komen met het einde van de zittingsperiode van de OR, is de afsluiting van het jaar ook voor...

or

Uitstapje OR kan medezeggenschap ten goede komen

OR | 22-07-2022 | Werkwijze OR

Om het OR-werk zo goed mogelijk te kunnen doen, is het belangrijk dat de OR-leden goed elkaar op ingespeeld zijn. Een uitstapje waarbij OR-l...

or

Hoe handelt de OR bij individuele problemen?

OR | 25-05-2022 | Werkwijze OR

Vanuit zijn medezeggenschapsrol luistert een OR-lid naar de problemen van de werknemers in zijn organisatie. Hij is tenslotte het klankbord...

or

Wat moet in het OR-reglement staan?

OR | 11-04-2022 | Werkwijze OR

Een ondernemingsraad (OR) is verplicht om een reglement op te stellen. In het OR-reglement legt de OR afspraken vast over onder meer zijn we...

or

Rapporteren aan de organisatie: het OR-jaarverslag

OR | 04-03-2022 | Werkwijze OR

Het jaarverslag van de ondernemingsraad (OR) is een belangrijk middel om de resultaten van de inspanningen van de OR aan de organisatie te r...

or

OR kan achterban actief betrekken bij OR-werk

OR | 07-01-2022 | Werkwijze OR

Het betrekken van de achterban bij het OR-werk kan verdergaan dan alleen knelpunten of wensen doorspelen en meedenken over oplossingen. De o...

or

Corona stond centraal in het OR-nieuws in 2021

OR | 31-12-2021 | Werkwijze OR

Er kwam in 2021 nogal wat op werkgevers af. De coronacrisis dwingt werkgevers om structurele maatregelen te treffen in de organisatie, net a...

or

Tips voor het communicatieplan van de OR

OR | 24-12-2021 | Werkwijze OR

Met een nieuw jaar in het vooruitzicht is het goed als de ondernemingsraad (OR) ook nadenkt over de communicatie van de OR binnen de organis...

or

Sterkere relatie tussen bestuurder, commissaris en OR

OR | 20-12-2021 | Werkwijze OR

Een nauwe samenwerking tussen de bestuurder, toezichthouder en ondernemingsraad (OR) kan de organisatie veel voordelen opleveren. De Sociaal...

or

OR kan veel baat hebben bij timemanagement

OR | 15-12-2021 | Werkwijze OR

OR-leden moeten het werk voor de OR onder werktijd kunnen doen. Het combineren van het OR-werk met de reguliere functie is in de praktijk ec...