Nieuws

or

Inhoud definitief OR-reglement wettelijk bepaald

OR | 17-08-2018 | Werkwijze OR

Voor het definitief vaststellen van het OR-reglement gelden een aantal regels. Deze zijn vastgelegd in de Wet op de ondernemingsraden (WOR)....

or

Tips voor OR-zaken op papier

OR | 10-07-2018 | Werkwijze OR

Een OR zet regelmatig zaken zwart op wit. Denk aan de notulen van een vergadering, een rapportage, een nieuwsbrief voor de achterban, een OR...

or

OR-reglement voorleggen aan bestuurder

OR | 27-06-2018 | Werkwijze OR

Gaat de OR aan de slag om het voorlopig OR-reglement definitief te maken, dan zijn daarvoor verschillende manieren. In feite is de keuze een...

or

Blijven werken met voorlopig OR-reglement

OR | 01-06-2018 | Werkwijze OR

Zijn de OR-verkiezingen achter de rug, dan is het slim om het voorlopig OR-reglement definitief te maken. Dat hoeft niet direct. Tot het reg...

or

Voorlopig OR-reglement onder de aandacht brengen

OR | 25-05-2018 | Werkwijze OR

Heeft de bestuurder een verzoek ontvangen om een OR in te stellen of stelt hij er één in op eigen initiatief in, dan is een voorlopig OR-reg...

or

Wel en niet in voorlopig OR-reglement

OR | 11-05-2018 | Werkwijze OR

Hoewel het voorlopig OR-reglement de basis is voor het definitieve reglement, zijn er ook een aantal zaken die er niet in thuishoren. Wat er...

or

Voorlopig OR-reglement dwingt tot keuzes

OR | 30-04-2018 | Werkwijze OR

Een voorlopig OR-reglement beschrijft de gang van zaken wat betreft de OR-verkiezingen. Dat is een zorgvuldige klus, want het moet juridisch...

or

Special 'OR & commissaris' gelanceerd

OR | 16-12-2016 | Werkwijze OR

De Alliantie Medezeggenschap en Governance heeft een digitaal magazine gelanceerd over de relatie tussen de ondernemingsraad en commissariss...

or

OR moet eigen reglement volgen bij vacatures

OR | 15-03-2016 | Werkwijze OR

Krijgt een ondernemingsraad (OR) te maken met tussentijdse vacatures, dan moet hij op zoek naar vervangende OR-leden. Daarbij moet de OR de...

or

OR-Voorbeeldreglement SER nu ook in Engels

OR | 01-02-2016 | Werkwijze OR

Het Voorbeeldreglement ondernemingsraden van de SER is nu ook beschikbaar in het Engels. Erg handig voor multinationals in Nederland waar le...