Nieuws

hr

Werkgevers vinden diversiteit niet interessant genoeg

HR | 25-01-2019 | Werving en selectie

Werkgevers houden zich niet echt bezig met de diversiteit van het personeel en ze voeren er geen gericht beleid op. Die conclusie staat in e...

hr

Bonus voor buitenstaanders die personeel aandragen

HR | 17-01-2019 | Werving en selectie

In veel organisaties kunnen werknemers een bonus ontvangen als zij een nieuwe werknemer aandragen. Maar er zijn organisaties die verder gaan...

hr

Vragen over: het inwinnen van referenties

HR | 06-11-2018 | Werving en selectie

Als een werkgever meer wil weten over het functioneren van een sollicitant bij zijn vorige werkgever(s), kan het voor hem zinvol zijn om één...

hr

Geen schadevergoeding voor sollicitant na negatieve referentie

HR | 30-08-2018 | Werving en selectie

Een werkgever kan bij een benadering voor referenties negatieve informatie over een ex-werknemer geven. Dit zorgt er niet per definitie voor...

hr

Hoe gaat uw organisatie om met personeelskrapte?

HR | 05-07-2018 | Werving en selectie

Organisaties vinden het steeds lastiger om geschikt personeel te vinden. UWV heeft daarom op een rij gezet welke concrete oplossingen werkge...

hr

Waar moet werkgever op letten bij uitbesteden van screening?

HR | 08-02-2018 | Werving en selectie

De screening van sollicitanten hoeft een werkgever niet zelf te doen. Hij kan hiervoor ook een particulier onderzoeks- of recherchebureau in...

hr

Tien stappen voor screening nieuw personeel

HR | 18-01-2018 | Werving en selectie

Een werkgever die van plan is een sollicitant aan te nemen, wil later niet voor onaangename verrassingen komen te staan. Een goede screening...

hr

Leeftijdsonderscheid in vacatures per 2018 niet toegestaan

HR | 05-12-2017 | Werving en selectie

Per 1 januari 2018 mag een werkgever geen leeftijdsonderscheid meer maken bij de werving van jongeren tot 27 jaar of ouderen boven de 50 jaa...

mt

Op zoek naar potentiële leiders binnen de organisatie

Management | 22-11-2017 | Werving en selectie

In de zoektocht naar een nieuwe leidinggevende kunnen werkgevers ook gewoon naar hun eigen personeelsbestand kijken. Er zijn drie manieren w...

hr

Actieplan Arbeidsmarktdiscriminatie krijgt vervolg

HR | 10-10-2017 | Werving en selectie

Het is ontoelaatbaar dat werkgevers bij werving en selectie van nieuwe werknemers discrimineren. Het kabinet geeft daarom een vervolg aan he...