Nieuws

hr

Personeelstekort en werkdruk verdringen sociaal beleid

HR | 18-10-2019 | Werkdruk

Door krapte op de arbeidsmarkt zijn werkgevers veel tijd kwijt aan de werving en selectie van personeel. Daarnaast moeten ze alle zeilen bij...

hr

Wetsvoorstel dwingt werkgever tot discriminatiebeleid

HR | 08-10-2019 | Werving en selectie

Werkgevers moeten voor het vervullen van een vacature beleid opstellen om discriminatie in de werving-en-selectieprocedure te voorkomen. Dat...

hr

Iemands doopceel lichten met een antecedentenonderzoek

HR | 02-10-2019 | Werving en selectie

Het is verleidelijk om op internet potentiële kandidaten te checken; sociale media bieden een schat aan informatie. Maar als betrouwbaarheid...

hr

Meer inspanning voor werving dan voor behoud personeel

HR | 06-09-2019 | Werving en selectie

Veel organisaties hebben last van de krapte op de arbeidsmarkt. Werkgevers bestempelen bijna de helft van de vacatures nu als ‘moeilijk verv...

hr

Herkent u een vals diploma?

HR | 04-07-2019 | Werving en selectie

Zorgvuldige selectie is belangrijk. Twijfelt een werkgever of een diploma of certificaat van een sollicitant echt is, dan kan hij zelf een a...

hr

Mannen uitsluiten voor vacatures, mag dat?

HR | 25-06-2019 | Werving en selectie

De gelijke behandeling van mannen en vrouwen op de werkvloer staat op dit moment volop in de aandacht. Onlangs maakte TU Eindhoven bekend da...

bv

Mkb hikt tegen personeelstekort aan

Ondernemen | 05-06-2019 | Werving en selectie

Dat werkzoekenden de vacatures momenteel voor het uitkiezen hebben, laat zich ook voelen in het bedrijfsleven. Mkb'ers zien het vinden van g...

or

Benoemingsprocedure HvK aangescherpt

OR | 22-05-2019 | Klokkenluidersregeling

Bij de benoeming van de huidige voorzitter van het Huis voor klokkenluiders (HvK) is geen sprake geweest van een misstand. Dit concludeert m...

hr

Leugens tijdens sollicitatie leiden tot ontslag

HR | 26-04-2019 | Ontslag

Een sollicitant doet er goed aan bij zijn sollicitatie niet te liegen over zijn opleiding(en) en werkervaring. Leugens kunnen later de aanle...

hr

Meer werkgevers krijgen te maken met discriminatiezaak

HR | 19-04-2019 | Discriminatie

Als een organisatie twijfelt of nieuw beleid in overeenstemming is met de gelijkebehandelingswetgeving, kan zij dit laten toetsen door het C...