Nieuws

hr

Gewild personeel versieren met arbeidsmarkttoeslag

HR | 29-09-2017 | Arbeidsvoorwaarden

Een werkgever kan proberen met aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden sollicitanten voor moeilijk invulbare functies te lokken. Een arbeidsvoorwa...

mt

Niet elke vrouw wil minder gaan werken

Management | 11-09-2017 | Werving en selectie

Er zijn belangrijke verschillen tussen hoe mannen en vrouwen carrièrebeslissingen nemen. Vooroordelen daarover kunnen ertoe leiden dat talen...

hr

Meer vacatures voor HR-professionals

HR | 02-05-2017 | Werving en selectie

Er is een groei in het aantal vacatures voor HR- en recruitmentfuncties. In 2016 ging het in totaal om 37.763 vacatures. De vraag is vooral...

hr

Gezondheid werknemer ook in proeftijd geheim

HR | 01-05-2017 | Privacy op het werk

Als een werkgever in de proeftijd vraagt naar de gezondheid van zijn kersverse medewerker, overtreedt hij daarmee de wet. Alleen een bedrijf...

hr

Leeftijdsdiscriminatie in vacatureteksten

HR | 14-04-2017 | Discriminatie

Werkgevers mogen in vacatureteksten geen verboden onderscheid maken op basis van leeftijd, maar toch gebeurt dit wel. Dit komt naar voren ui...

hr

Psycholoog mag niet naar gezondheid vragen

HR | 09-03-2017 | Privacy op het werk

Een psycholoog die een sollicitant onderzoekt, mag geen vragen stellen die in verband staan met zijn gezondheid. Dit heeft de Commissie Klac...

mt

Wetsvoorstel aangenomen voor vrouwen in de top

Management | 30-01-2017 | Relatiebeheer

De Tweede Kamer heeft onlangs ingestemd met het wetsvoorstel dat grote organisaties verplicht dat hun bestuur en raad van toezicht voor mins...

mt

Bekijk ’t: zo selecteert u de beste kandidaat

Management | 02-12-2016 | Werving en selectie

Bij een wervings- en selectieronde is het natuurlijk de bedoeling om de beste kandidaat te selecteren. De kerncompetenties en drijfveren van...

or

OR waakt voor discriminatie bij sollicitatie

OR | 04-11-2016 | Discriminatie

Discriminatie tegengaan is een speciale taak van de OR. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Een slimme OR begint bij het begin: de sollici...

hr

Den Haag voert anoniem solliciteren in

HR | 03-11-2016 | Werving en selectie

Een deel van de sollicitaties bij gemeente Den Haag wordt volgend jaar geanonimiseerd. Uit een proef is gebleken dat sollicitanten met een m...