Nieuws

hr

Zeldzaam ontslag op cumulatiegrond van WAB

HR | 20-10-2023 | Ontslag

Een werknemer ontslaan wegens verwijtbaar handelen of een ernstig verstoorde arbeidsverhouding is bepaald geen sinecure. Als deze ontslaggro...

s

Actualisatie kennisdocument premiedifferentiatie WW

Salarisadministratie | 28-09-2023 | Werkloosheidswet (WW)

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft de nieuwe versie van het kennisdocument premiedifferentiatie WW gepubliceerd...

hr

Geen extra loon voor oproepkracht na afwijzen urenaanbod

HR | 07-02-2023 | Oproepkrachten

Werkgevers zijn verplicht om oproepkrachten na een jaar werk een aanbod te doen voor een vaste arbeidsomvang. Oproepkrachten mogen dat aanbo...

s

Per 2023 nog geen nieuwe regels WW-premie bij urenuitbreiding

Salarisadministratie | 05-12-2022 | Werkloosheidswet (WW)

Werkgevers kunnen ook in het jaar 2023 een lage premie voor de Werkloosheidswet (WW) betalen over een tijdelijke urenuitbreiding van een vas...

hr

WAB leidt vooralsnog niet tot meer vaste banen

HR | 02-12-2022 | Wet arbeidsmarkt in balans (WAB)

Het doel van de in 2020 ingevoerde Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) is om de kloof tussen vaste en flexibele contracten te verkleinen. Eén v...

hr

Kabinet kondigt grondige hervorming arbeidsmarkt aan

HR | 06-07-2022 | Arbeidsvoorwaarden

Minister Van Gennip van SZW heeft in de ‘Hoofdlijnenbrief Arbeidsmarkt’ de plannen uiteengezet van het kabinet om de arbeidsmarkt te hervorm...

or

Adviesrecht OR: het beëindigen van werkzaamheden

OR | 23-05-2022 | Adviesrecht

Een bestuurder moet de ondernemingsraad (OR) om advies vragen bij een belangrijke beëindiging van bepaalde werkzaamheden. Dat is al snel het...

s

Nieuwe versie kennisdocument premiedifferentiatie WW

Salarisadministratie | 07-03-2022 | Werkloosheidswet (WW)

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft het kennisdocument premiedifferentiatie WW geactualiseerd. In de versie van maart...

s

Lage WW-premie over tijdelijke urenuitbreiding tot 2023

Salarisadministratie | 25-11-2021 | Werkloosheidswet (WW)

Werkgevers kunnen nog tot 1 januari 2023 een lage WW-premie betalen over een tijdelijke urenuitbreiding van een vast contract. Dat laat demi...

a

Arbeidsuitbuiting centraal in Jaarplan Nederlandse Arbeidsinspectie

Arbo | 25-11-2021 | Nederlandse Arbeidsinspectie (voorheen Inspectie SZW)

Traditiegetrouw presenteert Inspectie SZW tegen het eind van het jaar haar plannen voor het nieuwe jaar. Een van de speerpunten is de kwetsb...