Nieuws

or

OR communiceert notulen naar achterban

OR | 04-07-2022 | Achterban van de OR

De ondernemingsraad (OR) vertegenwoordigt zijn achterban voor een groot deel door zelf te vergaderen en in de overlegvergaderingen in gespre...

or

Maatregelen bij een niet-functionerend OR-lid

OR | 01-07-2022 | Disfunctioneren

Het komt weleens voor dat de ondernemingsraad (OR) vindt dat één van de OR-leden niet goed functioneert, of dat de bestuurder niet tevreden...

or

Adviesrecht OR: inhoud van de adviesaanvraag

OR | 29-06-2022 | Adviesrecht

De bestuurder is wettelijk verplicht om de ondernemingsraad (OR) tijdig en schriftelijk om advies te vragen over elk voorgenomen besluit dat...

or

Instemmingsrecht OR: arbobeleid

OR | 24-06-2022 | Instemmingsrecht

Arbobeleid, verzuimbeleid en re-integratiebeleid vallen onder het instemmingsrecht van de ondernemingsraad (OR). De wetgever wil namelijk da...

or

OR moet alert zijn bij warm weer

OR | 17-06-2022 | Arbeidsomstandigheden

Als het kwik stijgt tot tropische temperaturen, kunnen werknemers daar tijdens hun werk veel last van hebben, zeker als zij buiten werken. H...

or

Instemming OR: een conflict vreedzaam oplossen

OR | 15-06-2022 | Instemmingsrecht

Uit de Wet op de ondernemingsraden (WOR) vloeit voort dat de bestuurder en de ondernemingsraad (OR) er samen uit moeten komen. Dat neemt nie...

or

Vrouwenquotum voor hele EU op komst

OR | 10-06-2022 | Discriminatie

De top van het bedrijfsleven in de Europese Unie (EU) moet gaan voldoen aan een vrouwenquotum. Omdat Nederland onlangs de wetgeving op dat g...

or

Instemmingsrecht OR: beoordeling en beloning

OR | 03-06-2022 | Instemmingsrecht

De ondernemingsraad (OR) heeft niets in te brengen in individuele gevallen, maar wel bij het opstellen, wijzigen of intrekken van systemen o...

or

Wie bepaalt welke scholing de OR volgt?

OR | 01-06-2022 | OR-scholing

Het volgen van scholing is een belangrijk recht van de ondernemingsraad (OR). Zo kunnen de OR-leden kennis opdoen over de vele onderwerpen w...

or

Personeelshandboek vereist betrokkenheid OR

OR | 30-05-2022 | Instemmingsrecht

Nu veel organisaties overstappen op hybride werken, is het zinvol om het personeelshandboek te herzien. De bestuurder doet er verstandig aan...