Nieuws

or

Subsidie voor bevordering gelijke behandeling

OR | 01-03-2024 | Werkwijze OR

Het bevorderen van gelijke behandeling binnen de organisatie is een belangrijke taak van de OR. Wil de bestuurder daar echt werk van maken,...

or

Meten productiviteit werknemers mag niet zomaar

OR | 28-02-2024 | OR en digitale veiligheid

De Europese privacywetgeving staat het meten van de productiviteit van werknemers niet zonder meer toe. Is de privacy van werknemers in het...

or

OR moet afspiegeling zijn van hele organisatie

OR | 26-02-2024 | OR-verkiezingen

De ondernemingsraad (OR) moet een goede afspiegeling zijn van de hele organisatie. Dat is soms makkelijker gezegd dan gedaan. Een oplossing...

or

Nawerking: ook als de cao niet meer geldig is

OR | 22-02-2024 | OR en arbeidsvoorwaarden

Een cao is meestal voor de duur van één of twee jaar afgesloten. Toch moeten gebonden werkgevers de cao blijven toepassen als de geldigheids...

or

Voor drie jaar in de OR, tenzij…

OR | 21-02-2024 | OR-verkiezingen

In de Wet op de ondernemingsraden (WOR) staat dat OR-leden in principe voor drie jaar zitting nemen in de ondernemingsraad (OR). In de regel...

or

Welke invloed heeft OR op de privacy van werknemers?

OR | 19-02-2024 | OR en digitale veiligheid

Een bestuurder kan niet om de ondernemingsraad (OR) heen als hij een regeling die betrekking heeft op de privacy van werknemers wil invoeren...

or

Kleine lettertjes WOR: bevoegdheden OR in cao

OR | 16-02-2024 | Rechten van de OR

De Wet op de ondernemingsraden (WOR) kent de ondernemingsraad (OR) adviesrecht en instemmingsrecht toe bij een aantal specifieke zaken toe....

or

Vragen over: OR & duurzame inzetbaarheid

OR | 14-02-2024 | OR en arbeidsomstandigheden

Per 1 januari 2024 is de AOW-gerechtigde leeftijd vastgesteld op 67 jaar. Hoewel de AOW-leeftijd tot en met 2027 gelijk blijft, is aandacht...

or

OR moet discriminatie achterban bestrijden

OR | 12-02-2024 | OR en arbeidsomstandigheden

Volgens de Arbowet heeft de bestuurder de verplichting om psychosociale arbeidsbelasting (PSA) tegen te gaan. Discriminatie valt hieronder....

or

OR moet alert zijn op signalen voor reorganisatie

OR | 09-02-2024 | Werkwijze OR

UWV signaleert een flinke toename van het aantal reorganisaties en ontslagrondes. Het aantal is weer op het niveau van vóór de coronacrisis....