Nieuws

or

Adviesrecht OR: het klassieke advies

OR | 20-03-2023 | Adviesrecht

Bij belangrijke voorgenomen besluiten moet de bestuurder tijdig advies vragen aan de ondernemingsraad (OR). Volgens de letter van de Wet op...

or

Rol van OR bij wijziging arbeidsvoorwaarden

OR | 17-03-2023 | Instemmingsrecht

De ondernemingsraad (OR) heeft bij veel onderwerpen instemmingsrecht. Artikel 27 van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) somt de onderwerpe...

or

Medezeggenschap begint met voorlopig OR-reglement

OR | 15-03-2023 | Ondernemingsraad

Voordat een bestuurder een ondernemingsraad (OR) instelt, moet er een voorlopig OR-reglement worden opgesteld. In zo’n voorlopig reglement s...

or

OR heeft instemmingsrecht bij aanpassing coronabeleid

OR | 13-03-2023 | Arbeidsomstandigheden

Het kabinet heeft afgelopen vrijdag officieel de laatste coronamaatregelen geschrapt. Corona wordt voortaan net zo benaderd als andere lucht...

or

OR is aan zet bij (verplichte) duurzaamheidsrapportage

OR | 10-03-2023 | Duurzaam ondernemen

De Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) verplicht grote organisaties om vanaf boekjaar 2024 een duurzaamheidsrapportage op te...

or

Wat als een OR-lid zijn geheimhoudingsplicht schendt?

OR | 08-03-2023 | Ondernemingsraad

De ondernemingsraad (OR) heeft toegang tot vertrouwelijke informatie. Het spreekt voor zich dat de OR-leden hier behoedzaam mee omgaan. Toch...

or

Integriteit is zaak voor OR, bestuurder én achterban

OR | 06-03-2023 | Ondernemingsraad

Integriteit is voor elke ondernemingsraad een belangrijk onderwerp. Integriteit speelt zowel een rol in het contact tussen de OR en de bestu...

or

Verandering zonder uw instemming kan!

OR | 03-03-2023 | Instemmingsrecht

De ondernemingsraad (OR) weet als geen ander: het instemmingsrecht kan zeer bepalend zijn voor het beleid van de organisatie. In veel gevall...

or

Notulen van de OR: uitgebreid of beknopt verslag?

OR | 01-03-2023 | Ondernemingsraad

Notuleren is een vak apart; het vergt de nodige vaardigheden. De ondernemingsraad (OR) moet zich er wel iets in verdiepen, want de raad heef...

or

OR kan communicatie rond klokkenluidersregeling verbeteren

OR | 24-02-2023 | Klokkenluidersregeling

Door de invoering van de Wet bescherming klokkenluiders (WBK) moeten veel werkgevers de klokkenluidersregeling voor hun organisatie aanpasse...