Nieuws

hr

FNV keurt duurzaamheidstoets voor betermelding af

HR | 08-03-2024 | Re-integratie

FNV stelt het verzuimbeleid van NS aan de kaak. De vakbond wordt steeds vaker benaderd door werknemers van wie de betermelding niet gelijk w...

a

Melden en diagnosticeren beroepsziekten in de knel

Arbo | 11-01-2024 | Beroepsziekte

Bedrijfsartsen zijn verplicht om beroepsziekten te melden bij het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten. Het aantal meldingen neemt echter...

hr

Werkgever is verantwoordelijk bij verkeerd advies arts

HR | 19-12-2023 | Wet WIA

Een werkgever is verantwoordelijk voor de re-integratie van arbeidsongeschikte werknemers. Gaat hij de mist in door een verkeerd advies van...

a

Goed verzuimbeleid voor terugdringen van verzuim

Arbo | 15-11-2023 | Verzuim

In het verzuimbeleid hoort beschreven te staan hoe dat traject in uw organisatie is ingericht en welke partijen daarbij een rol spelen. Zo k...

hr

UWV werkt aan andere vorm van Werkwijzer Poortwachter

HR | 07-11-2023 | Re-integratie

Onlangs werd duidelijk dat UWV de Werkwijzer Poortwachter niet meer actualiseert en werkgevers voor wijzigingen rond re-integratie uwv.nl in...

hr

Geen updates meer van Werkwijzer Poortwachter

HR | 28-09-2023 | Re-integratie

UWV meldt op haar website dat de Werkwijzer Poortwachter niet langer wordt vernieuwd. De aanpassing van 1 augustus 2022 was de laatste. Werk...

a

Verzuimprotocol en verzuimbeleid: wat is het verschil?

Arbo | 16-08-2023 | Verzuim

Een verzuimprotocol beschrijft afspraken tussen werkgever een werknemers over de omgang met ziekmeldingen. In het verzuimbeleid staat wat de...

hr

Werknemer mag passende arbeid niet weigeren

HR | 16-08-2023 | Re-integratie

Als een werknemer arbeidsongeschikt raakt, is de werkgever verplicht om hem passend werk aan te bieden. De werknemer mag dit werk niet zomaa...

a

Onderzoek inzet arbeidsdeskundige bij letselschade

Arbo | 21-03-2023 | Arbeidsongeval

De inzet van arbeidsdeskundigen bij letselschade als gevolg van een arbeidsongeval kan een grote rol spelen om sneller inzicht te verkrijgen...

hr

Werknemer en werkgever moeten visie geven op re-integratie

HR | 29-12-2022 | Wet verbetering poortwachter

Mogelijk moeten zieke werknemers en hun werkgevers vanaf 1 juli 2023 hun visie op de re-integratie vastleggen bij het opstellen van het geza...