Nieuws

hr

Wat was het personele nieuws tijdens de zomervakantie?

HR | 06-09-2022 | Arbeidsrecht

De zomervakantie is in alle regio's ten einde. Het zou kunnen dat u het nieuws in juli en augustus iets minder goed heeft gevolgd. Om u snel...

hr

UWV publiceert nieuwe versie Werkwijzer Poortwachter

HR | 18-08-2022 | Re-integratie

UWV heeft een nieuwe versie gepubliceerd van de Werkwijzer Poortwachter. De Werkwijzer biedt werkgevers een richtlijn voor de aanpak van de...

a

Re-integratie tweede spoor niet altijd eenvoudig

Arbo | 01-07-2022 | Re-integratie

Werkgevers zijn wettelijk verplicht om langdurig zieke werknemers in het tweede ziektejaar re-integratie tweede spoor aan te bieden. De werk...

or

Instemmingsrecht OR: arbobeleid

OR | 24-06-2022 | Instemmingsrecht

Arbobeleid, verzuimbeleid en re-integratiebeleid vallen onder het instemmingsrecht van de ondernemingsraad (OR). De wetgever wil namelijk da...

hr

Re-integratie tweede spoor krijgt grotere rol

HR | 16-12-2021 | Wet verbetering poortwachter

Het nieuwe kabinet is voornemens de re-integratiemogelijkheden van arbeidsongeschikte werknemers te verbeteren. De re-integratie richt zich...

a

Regels voor overdracht medisch dossier bedrijfsarts

Arbo | 07-12-2021 | Bedrijfsarts

Voor de verwerking van gegevens over de gezondheid van werknemers gelden strenge regels. Alleen de bedrijfsarts mag medische gegevens verwer...

hr

Minder loonsancties door wijziging RIV-toets UWV

HR | 08-10-2020 | Re-integratie

Vanaf 1 september 2021 wordt het medisch advies van de bedrijfsarts over de belastbaarheid van de werknemer leidend bij de toets op het re-i...

hr

UWV past werkwijzer aan: werkgever krijgt soms uitstel

HR | 12-06-2020 | Re-integratie

UWV heeft de Werkwijzer Poortwachter en het addendum COVID-19 geactualiseerd. Uit het document blijkt dat de werkgever enige uitstel krijgt...

hr

Compensatie transitievergoeding is nu aan te vragen

HR | 02-04-2020 | Transitievergoeding

Sinds 1 april kan een werkgever bij UWV compensatie aanvragen voor (transitie)vergoedingen die hij heeft betaald bij ontslag vanwege langdur...

a

Arbodienst voor ondersteuning verzuimbegeleiding

Arbo | 27-03-2020 | Arbodienst

De arbodienst ondersteunt zowel de werkgever als de werknemer bij de uitvoering van het verzuim- en arbeidsomstandighedenbeleid. De werkgeve...