Nieuws

hr

Bij ivf-behandeling recht op betaald verlof

HR | 12-09-2019 | Wet arbeid en zorg (WAZO)

Werkneemsters die een vruchtbaarheidsbehandeling ondergaan, hebben hiervoor recht op kort verzuimverlof. Tijdens dit verlof betaalt de werkg...

mt

Stem werk en privé op elkaar af met verlof

Management | 11-05-2015 | Wet arbeid en zorg (WAZO)

De helft van de werknemers in Nederland heeft te maken met de zorg voor kinderen en één op de zeven werknemers heeft taken op het gebied van...

or

Recht op verlof bij een calamiteit

OR | 04-02-2015 | Wet arbeid en zorg (WAZO)

In de Wet arbeid en zorg (WAZO) is het calamiteitenverlof opgenomen. Is er sprake van een onvoorziene omstandigheid, dan mogen werknemers ge...

a

Meer mogelijkheden bij opname adoptieverlof

Arbo | 19-01-2015 | Wet arbeid en zorg (WAZO)

Door de inwerkingtreding van de Wet modernisering regelingen voor verlof en arbeidstijden gelden er sinds dit jaar nieuwe verlofregels. Eén...

b

Regels rondom verlof zijn veranderd!

Non-profit | 09-01-2015 | Wet arbeid en zorg (WAZO)

De Wet modernisering regelingen voor verlof en arbeidstijden is door de Eerste Kamer en een groot deel van deze nieuwe verlofregels is sinds...