Nieuws

hr

WAB leidt vooralsnog niet tot meer vaste banen

HR | 02-12-2022 | Wet arbeidsmarkt in balans (WAB)

Het doel van de in 2020 ingevoerde Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) is om de kloof tussen vaste en flexibele contracten te verkleinen. Eén v...

hr

Kabinet kondigt grondige hervorming arbeidsmarkt aan

HR | 06-07-2022 | Arbeidsvoorwaarden

Minister Van Gennip van SZW heeft in de ‘Hoofdlijnenbrief Arbeidsmarkt’ de plannen uiteengezet van het kabinet om de arbeidsmarkt te hervorm...

or

Adviesrecht OR: het beëindigen van werkzaamheden

OR | 23-05-2022 | Adviesrecht

Een bestuurder moet de ondernemingsraad (OR) om advies vragen bij een belangrijke beëindiging van bepaalde werkzaamheden. Dat is al snel het...

s

Nieuwe versie kennisdocument premiedifferentiatie WW

Salarisadministratie | 07-03-2022 | Sociale verzekeringen

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft het kennisdocument premiedifferentiatie WW geactualiseerd. In de versie van maart...

s

Lage WW-premie over tijdelijke urenuitbreiding tot 2023

Salarisadministratie | 25-11-2021 | Sociale verzekeringen

Werkgevers kunnen nog tot 1 januari 2023 een lage WW-premie betalen over een tijdelijke urenuitbreiding van een vast contract. Dat laat demi...

a

Arbeidsuitbuiting centraal in Jaarplan Nederlandse Arbeidsinspectie

Arbo | 25-11-2021 | Nederlandse Arbeidsinspectie (voorheen Inspectie SZW)

Traditiegetrouw presenteert Inspectie SZW tegen het eind van het jaar haar plannen voor het nieuwe jaar. Een van de speerpunten is de kwetsb...

s

Trendonderzoek NIRPA: door NOW betere samenwerking

Salarisadministratie | 01-10-2021 | Loonadministratie

Salarisprofessionals zien door de werkzaamheden aan de coronaregelingen een betere samenwerking met andere afdelingen zoals het management,...

s

Sectorherindeling met terugwerkende kracht is mogelijk

Salarisadministratie | 30-09-2021 | Wet arbeidsmarkt in balans (WAB)

Sinds 29 juni 2018 mogen werkgevers niet meer verzoeken om een wijziging van een sectorindeling met terugwerkende kracht. Maar de Hoge Raad...

s

WW-premies dalen per 2022

Salarisadministratie | 21-09-2021 | Sociale verzekeringen

De premies voor het Algemeen Werkloosheidsfonds (Awf) gaan per 2022 omlaag. Ook moeten werkgevers weer de lage Awf-premie herzien als een we...

hr

WAB leidt niet tot meer vaste banen

HR | 10-09-2021 | Wet arbeidsmarkt in balans (WAB)

Uit onderzoek van ABN AMRO blijkt dat er als gevolg van de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) 77.000 tijdelijke arbeidscontracten zijn opgezeg...