Nieuws

hr

Doorstroom flexwerkers naar vast contract neemt toe

HR | 01-03-2019 | Wet arbeidsmarkt in balans (WAB)

Het aantal flexwerkers dat doorstroomt naar een vast contract is afgelopen jaar weer toegenomen. 25% van de werknemers met een tijdelijk con...

hr

WAB stelt eisen aan pensioen van payrollwerknemers

HR | 21-02-2019 | Wet arbeidsmarkt in balans (WAB)

Het wetsvoorstel Arbeidsmarkt in balans (WAB) regelt dat payrollwerknemers vanaf 2020 recht hebben op een adequate pensioenregeling. In lage...

hr

Lagere regelgeving WAB naar Tweede Kamer

HR | 12-02-2019 | Wet arbeidsmarkt in balans (WAB)

Minister Koolmees van SZW heeft de lagere regelgeving van het wetsvoorstel Arbeidsmarkt in balans (WAB) naar de Tweede Kamer gestuurd. In de...

hr

Wet arbeidsmarkt in balans: uitzondering voor seizoenswerk

HR | 06-02-2019 | Wet arbeidsmarkt in balans (WAB)

Bij de stemming over het wetsvoorstel Arbeidsmarkt in balans (WAB) zijn een aantal amendementen en moties aangenomen. Zo komt er onder meer...

hr

WAB aangenomen door de Tweede Kamer

HR | 05-02-2019 | Wet arbeidsmarkt in balans (WAB)

De Tweede Kamer heeft zoals verwacht ingestemd met het wetsvoorstel Arbeidsmarkt in balans (WAB). Wel zijn de plannen voor de nieuwe proefti...

hr

Proeftijd van vijf maanden gaat niet door, maar de WAB wel

HR | 01-02-2019 | Wet arbeidsmarkt in balans (WAB)

Een meerderheid van de Tweede Kamer is tegen het plan om een proeftijd van vijf maanden mogelijk te maken. Dat bleek tijdens een debat in de...

or

SER licht medezeggenschap pensioen kleine organisatie toe

OR | 18-01-2019 | Wet op de ondernemingsraden (WOR)

De Sociaal-Economische Raad (SER) heeft een handreiking uitgebracht over de zorgplicht bij pensioen voor kleine organisaties. Een belangrijk...

a

Instroom WIA laat opgaande lijn zien

Arbo | 17-01-2019 | Wet WIA

De instroom in de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) blijft stijgen. Wel is de groei van de instroom in 2017 en 2018 afgevlakt v...

hr

Kabinet schrapt deel van de wijzigingen in de WIA

HR | 07-01-2019 | Wet WIA

Een deel van de wijzigingen van de WIA die in het regeerakkoord waren afgesproken, zijn van de baan. Deze maatregelen konden op te weinig st...

hr

Langere proeftijd in vast contract zwaar onder vuur

HR | 06-12-2018 | Wet arbeidsmarkt in balans (WAB)

Het plan om een proeftijd van vijf maanden mogelijk te maken in vaste contracten, heeft veel kritiek gekregen. De vraag is of deze maatregel...