Nieuws

a

SZW komt met uitleg Beleidsregels ‘De zieke werknemer’

Arbo | 21-08-2018 | Wet verbetering poortwachter

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een uitleg gepubliceerd van de Beleidsregels 'De zieke werknemer’ van de Autoritei...

a

Negeren Wet verbetering poortwachter loopt in de papieren

Arbo | 09-01-2018 | Wet verbetering poortwachter

Bij de Nationale Politie is het bedrag dat door UWV aan loonsancties is opgelegd sinds 2013 verdubbeld. De politie schiet als werkgever teko...