Nieuws

or

Landelijke actiedag vakbonden voor beter pensioenakkoord

OR | 04-02-2019 | Pensioen via de werkgever

De vakbonden FNV, CNV en VCP voeren de komende weken acties voor een beter pensioenakkoord met kabinet en werkgevers. De acties vormen de aa...

hr

Ook bescherming van zzp’ers en stagiairs die misstand melden

HR | 31-01-2019 | Klokkenluidersregeling

Het verbod voor werkgevers om klokkenluiders te benadelen, wordt uitgebreid. Het kabinet wil ook zzp’ers, stagiairs en vrijwilligers onder d...

s

Bijlage over gezagsverhouding nu in Handboek Loonheffingen

Salarisadministratie | 18-12-2018 | Zelfstandigen zonder personeel (zzp)

Een nieuwe bijlage in het Handboek Loonheffingen 2018 geeft opdrachtgevers en opdrachtnemers meer handvatten om zelf te beoordelen of er spr...

hr

Wat is de stand van zaken rondom de wetgeving voor zzp’ers?

HR | 27-11-2018 | Zelfstandigen zonder personeel (zzp)

In een Kamerbrief is meer duidelijkheid gegeven over de voortgang van de wetgeving voor zzp’ers. Hieruit blijkt onder meer dat uiterlijk per...

hr

Deliveroo-zaak: zzp-constructie na arbeidsovereenkomst kan

HR | 26-07-2018 | Zelfstandigen zonder personeel (zzp)

Een zelfstandige bezorger die van mening was dat hij een arbeidsovereenkomst had met platform Deliveroo, heeft zijn zaak hierover verloren....

s

Belastingdienst: zeker 100 gesprekken over schijnconstructies

Salarisadministratie | 16-07-2018 | Wet DBA

De Belastingdienst gaat dit jaar minstens 100 opdrachtgevers bezoeken om in gesprek te gaan over hun manier van werken met opdrachtnemers. Z...

s

Nieuwe pdf Handboek Loonheffingen 2018 online

Salarisadministratie | 02-07-2018 | Handboek Loonheffingen

De Belastingdienst heeft de juli-editie van het Handboek Loonheffingen 2018 gepubliceerd. In de nieuwe pdf staan onder meer wijzigingen die...

hr

Veranderingen per 1 juli 2018 voor personeel en arbeid

HR | 28-06-2018 | Arbowet

In vergelijking met voorgaande jaren is het rustig wat betreft de inwerkingtreding van nieuwe regels voor personeel en arbeid. Toch zijn er...

s

Per 1 juli 2018 vaker boetes bij overtreding Wet DBA

Salarisadministratie | 27-06-2018 | Wet DBA

De Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA) mag zijn langste tijd gehad hebben, toch gaat de Belastingdienst de wet per 1 juli 201...

hr

Hoe staat het ervoor met de vervanging van de Wet DBA?

HR | 26-06-2018 | Wet DBA

Per 1 januari 2019 moet het kabinet het criterium gezag voor het bepalen van de dienstbetrekking hebben verduidelijkt. Ondertussen stelt het...