Nieuws

hr

Rechtspraak: werknemer neemt wel/niet ontslag

HR | 12-04-2019 | Ontslag

Als een werknemer aangeeft zijn arbeidsovereenkomst te willen opzeggen, moet een werkgever niet te snel aannemen dat hij ook daadwerkelijk h...

s

Internetconsultatie voor wijzigingen WGA- en ZW-premie

Salarisadministratie | 04-04-2019 | Premies werknemersverzekeringen

Op internetconsultatie.nl is het besluit gepubliceerd dat de premie Werkhervattingskas voor startende werkgevers aanpast per 1 januari 2020....

s

Nog een week voor aanvragen eigenrisicodragerschap 2019

Salarisadministratie | 24-09-2018 | Eigenrisicodragerschap

Wil uw organisatie per 2019 zelf het risico op instroom in de WGA of de ZW dragen en geen (volledige) Whk-premie meer betalen, dan moet de a...

s

Zieken zonder werk gaan er per 2020 op achteruit

Salarisadministratie | 18-09-2018 | Prinsjesdag

Voor werklozen die op of na 1 januari 2020 recht krijgen op een Ziektewetuitkering, telt de ZW-uitkering niet meer mee voor de hoogte van de...

s

Gemiddelde premie WGA en ZW voor 2019 bekend

Salarisadministratie | 03-09-2018 | Premies werknemersverzekeringen

De gemiddelde premie voor de WGA blijft in 2019 gelijk. De gemiddelde premie voor de ZW neemt volgend jaar wel licht toe. Zo blijkt uit de n...

hr

Per 1 november 2018 eHerkenning gebruiken voor UWV

HR | 18-07-2018 | Premies werknemersverzekeringen

Het werkgeversportaal van UWV is per 1 november 2018 te gebruiken met eHerkenning. Per 1 november 2019 wordt deze inlogmethode zelfs verplic...

s

Weer meer eigenrisicodragers voor ZW en WGA

Salarisadministratie | 11-07-2018 | Eigenrisicodragerschap

Per 1 januari 2018 zijn er weer meer werkgevers eigenrisicodrager geworden voor de Ziektewet (ZW) en de regeling werkhervatting gedeeltelijk...

s

Adressen bekend voor doorgeven einde verzuimbegeleiding

Salarisadministratie | 07-06-2018 | Eigenrisicodragerschap

Eigenrisicodragers voor de Ziektewet (ZW) moeten het sinds 1 januari 2018 schriftelijk aan de Belastingdienst en UWV doorgeven als de verzui...

s

Nieuw maximumdagloon in rekenregels per 1 juli 2018

Salarisadministratie | 30-05-2018 | Premies werknemersverzekeringen

Per 1 juli 2018 gaat het wettelijk minimumloon omhoog en dat heeft gevolgen voor het maximumdagloon. Ook de nieuwe regels voor het berekenen...

hr

Nieuw: documenten uploaden in verzuimmelder UWV

HR | 14-03-2018 | Re-integratie

Werkgevers kunnen sinds kort documenten uploaden in de verzuimmelder van UWV die te maken hebben met lopende ziekmeldingen van werknemers. D...