Nieuws

a

Werkgevers wisselen vaak van bedrijfsarts tijdens ziekte

Arbo | 01-03-2018 | Re-integratie

Er gaat veel mis bij de begeleiding van zieke werknemers. Werkgevers zetten bedrijfsartsen onder druk en de taken van de bedrijfsarts worden...

s

Hoge Whk-premie met terugwerkende kracht van tafel

Salarisadministratie | 14-12-2017 | Premies werknemersverzekeringen

Werkgevers die in 2014 een hoge gedifferentieerde premie voor de Werkhervattingskas (Whk-premie) moesten betalen vanwege de instroom van wer...

s

2018: grenzen tussen kleine en grote werkgevers

Salarisadministratie | 27-11-2017 | Premies werknemersverzekeringen

Voor de premie die organisaties betalen voor de Werkhervattingskas is de grens tussen een kleine en middelgrote werkgever en tussen een midd...

f

Verruiming heffingskortingen moet werken lonender maken

Fiscaal | 10-10-2017 | Aangifte loonheffingen

In het regeerakkoord staan een aantal maatregelen die ingrijpen op de heffingskortingen in de loon- en inkomstenbelasting. Deze aanpassingen...

s

Gemiddelde premie WGA en ZW in 2018 iets omhoog

Salarisadministratie | 04-09-2017 | Premies werknemersverzekeringen

Voor 2018 staan er geen schokkende veranderingen voor de gedifferentieerde premie Werkhervattingskas op stapel. De gemiddelde premies stijge...

hr

Ministerraad stemt in met verlaging leeftijd no-riskpolis

HR | 27-06-2017 | Loondoorbetaling bij ziekte

Vanaf 1 januari 2018 moet de leeftijdsgrens voor de no-riskpolis voor ouderen omlaaggaan naar 56 jaar. De ministerraad is akkoord gegaan met...

s

Toch lage premie Werkhervattingskas voor nieuwe werkgever

Salarisadministratie | 26-06-2017 | Premies werknemersverzekeringen

Een startende organisatie hoefde in 2014 niet altijd de gedifferentieerde premie Werkhervattingskas (Whk) voor kleine werkgevers te betalen....

s

Nieuw maximumdagloon in rekenregels per 1 juli 2017

Salarisadministratie | 19-06-2017 | Aangifte loonheffingen

Onlangs zijn de nieuwe regels voor het berekenen van de verschuldigde loonbelasting/premie volksverzekeringen bekendgemaakt. Door de stijgin...

s

Indeling in vaksector kan niet meer voor uitzendbureaus

Salarisadministratie | 06-06-2017 | Premies werknemersverzekeringen

Uitzendbureaus kunnen zich sinds 25 mei 2017 niet meer door de Belastingdienst in een vaksector laten indelen. De uitzondering die dit mogel...

hr

Zieke werknemer ontslaan bij reorganisatie

HR | 26-05-2017 | Ontslag

Door de Wet werk en zekerheid (WWZ) is het voor werkgevers nog lastiger geworden om zieke werknemers te ontslaan bij een reorganisatie. Toch...