Nieuws

a

Helft zwangeren loopt ernstige risico’s tijdens het werk

Arbo | 28-06-2022 | Zwangerschap

Hoewel werkgevers wettelijk verplicht zijn extra beschermingsmaatregelen te nemen, moet de helft van de zwangere werkneemsters haar werk doe...

or

Regel tijdig vervanging voor een ziek OR-lid

OR | 27-06-2022 | OR-verkiezingen

Het is onhandig als de ondernemingsraad (OR) voor langere tijd één van zijn leden moet missen. Helaas zijn ziekte, zwangerschapsverlof of (o...

or

Ontslagbescherming OR-leden is niet heilig

OR | 13-06-2022 | Opzegverboden

Voor OR-leden geldt een ontslagbescherming. Dat betekent dat het lidmaatschap van een ondernemingsraad (OR) of het OR-werk géén reden mag zi...

s

Rekenregels per 1 juli 2022 zijn gepubliceerd

Salarisadministratie | 03-06-2022 | Sociale verzekeringen

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft de nieuwe rekenregels per 1 juli 2022 gepubliceerd. Hierin staan de gevolgen...

s

Het verschil: maximumdagloon en maximumpremieloon

Salarisadministratie | 20-04-2022 | Sociale verzekeringen

Elke werkgever moet bij het bepalen van de te betalen werkgeversheffing Zorgverzekeringswet en premies werknemersverzekeringen rekening houd...

hr

Nieuwe opzegverboden vanaf 1 augustus 2022

HR | 29-03-2022 | Opzegverboden

Werkgevers moeten vanaf 1 augustus 2022 rekening houden met een aantal nieuwe opzegverboden. Deze opzegverboden beschermen de werknemersrech...

hr

Uitkering ouderschapsverlof van 50% naar 70% dagloon

HR | 08-03-2022 | Ouderschapsverlof

Nog vóór de inwerkingtreding van het betaald ouderschapsverlof verhoogt het kabinet het uitkeringspercentage van 50% naar 70% van het dagloo...

a

Gezondheid bewaken bij werken met gevaarlijke stoffen

Arbo | 25-02-2022 | Gevaarlijke stoffen

Als werknemers tijdens hun werk in contact komen met gevaarlijke stoffen, kan de werkgever hun gezondheid in de gaten houden met een gezondh...

hr

Is een verzuimbonus voor werknemers een slimme zet?

HR | 08-02-2022 | Verzuim

Om te voorkomen dat werknemers zich onnodig ziek melden, heeft supermarktketen Hoogvliet een verzuimbonusregeling. In verschillende media wo...

bv

Laatste kans voor aanvraag TVL over vierde kwartaal

Ondernemen | 04-02-2022 | Corona-advies

Ondernemers die nog de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) willen aanvragen over het vierde kwartaal van 2021 moeten voortmaken. Het aanvraagl...