Nieuws

hr

Nieuwe arbeidsvoorwaarde: eicellen invriezen

HR | 25-07-2023 | Arbeidsvoorwaarden

Vanuit de Verenigde Staten is een nieuwe arbeidsvoorwaardelijke ‘trend’ aan komen vliegen: het vergoeden van het invriezen van eicellen van...

hr

Werkgever moet eerlijke werving stap voor stap aantonen

HR | 13-04-2023 | Werving en selectie

Het voorstel voor de ‘Wet toezicht gelijke kansen bij werving en selectie’ verplicht werkgevers om een anti-discriminatiebeleid te hebben vo...

hr

Ouderschapsverlof alleen wijzigen met zwaarwegende reden

HR | 02-03-2023 | Ouderschapsverlof

Vraagt een werknemer ouderschapsverlof aan, dan mag de werkgever de invulling hiervan alleen wijzigen als hij hiervoor een zwaarwegend bedri...

hr

Duizenden aanvragen voor uitkering bij ouderschapsverlof

HR | 08-11-2022 | Ouderschapsverlof

Werknemers maken volop gebruik van de mogelijkheid om een uitkering te ontvangen tijdens ouderschapsverlof. In de eerste tien weken van deze...

hr

Zwangerschapsdiscriminatie van HR-professionals?

HR | 18-10-2022 | Zwangerschap

Zwangerschapsdiscriminatie is nog altijd een thema. In twee recente oordelen van het College voor de Rechten van de Mens ging het om de onge...

a

Helft zwangeren loopt ernstige risico’s tijdens het werk

Arbo | 28-06-2022 | Zwangerschap

Hoewel werkgevers wettelijk verplicht zijn extra beschermingsmaatregelen te nemen, moet de helft van de zwangere werkneemsters haar werk doe...

or

Ontslagbescherming OR-leden is niet heilig

OR | 13-06-2022 | Werkwijze OR

Voor OR-leden geldt een ontslagbescherming. Dat betekent dat het lidmaatschap van een ondernemingsraad (OR) of het OR-werk géén reden mag zi...

hr

Uitkering ouderschapsverlof van 50% naar 70% dagloon

HR | 08-03-2022 | Ouderschapsverlof

Nog vóór de inwerkingtreding van het betaald ouderschapsverlof verhoogt het kabinet het uitkeringspercentage van 50% naar 70% van het dagloo...

a

Gezondheid bewaken bij werken met gevaarlijke stoffen

Arbo | 25-02-2022 | Gevaarlijke stoffen

Als werknemers tijdens hun werk in contact komen met gevaarlijke stoffen, kan de werkgever hun gezondheid in de gaten houden met een gezondh...

hr

Uitkering bij ouderschapsverlof omhoog naar 70%

HR | 15-12-2021 | Ouderschapsverlof

Het nieuwe kabinet maakt werk van gendergelijkheid op de arbeidsmarkt. De verschillen tussen mannen en vrouwen moeten onder meer verkleind w...