Nieuws

hr

Ouderschapsverlof alleen wijzigen met zwaarwegende reden

HR | 02-03-2023 | Ouderschapsverlof

Vraagt een werknemer ouderschapsverlof aan, dan mag de werkgever de invulling hiervan alleen wijzigen als hij hiervoor een zwaarwegend bedri...

hr

Duizenden aanvragen voor uitkering bij ouderschapsverlof

HR | 08-11-2022 | Ouderschapsverlof

Werknemers maken volop gebruik van de mogelijkheid om een uitkering te ontvangen tijdens ouderschapsverlof. In de eerste tien weken van deze...

hr

Zwangerschapsdiscriminatie van HR-professionals?

HR | 18-10-2022 | Zwangerschap

Zwangerschapsdiscriminatie is nog altijd een thema. In twee recente oordelen van het College voor de Rechten van de Mens ging het om de onge...

a

Helft zwangeren loopt ernstige risico’s tijdens het werk

Arbo | 28-06-2022 | Zwangerschap

Hoewel werkgevers wettelijk verplicht zijn extra beschermingsmaatregelen te nemen, moet de helft van de zwangere werkneemsters haar werk doe...

or

Ontslagbescherming OR-leden is niet heilig

OR | 13-06-2022 | Opzegverboden

Voor OR-leden geldt een ontslagbescherming. Dat betekent dat het lidmaatschap van een ondernemingsraad (OR) of het OR-werk géén reden mag zi...

hr

Uitkering ouderschapsverlof van 50% naar 70% dagloon

HR | 08-03-2022 | Ouderschapsverlof

Nog vóór de inwerkingtreding van het betaald ouderschapsverlof verhoogt het kabinet het uitkeringspercentage van 50% naar 70% van het dagloo...

a

Gezondheid bewaken bij werken met gevaarlijke stoffen

Arbo | 25-02-2022 | Gevaarlijke stoffen

Als werknemers tijdens hun werk in contact komen met gevaarlijke stoffen, kan de werkgever hun gezondheid in de gaten houden met een gezondh...

hr

Uitkering bij ouderschapsverlof omhoog naar 70%

HR | 15-12-2021 | Ouderschapsverlof

Het nieuwe kabinet maakt werk van gendergelijkheid op de arbeidsmarkt. De verschillen tussen mannen en vrouwen moeten onder meer verkleind w...

hr

Billijke vergoeding na benadeling vanwege zwangerschap

HR | 24-09-2021 | Ontslag

Een werkgever die niet aannemelijk kan maken dat het niet verlengen van een contract losstaat van de zwangerschap van een werkneemster, maak...

or

OR moet strijden tegen zwangerschapsdiscriminatie

OR | 30-08-2021 | Discriminatie

Zwangerschapsdiscriminatie komt nog veel voor in het Nederlandse bedrijfsleven. Vaak gebeurt het onbewust, zo blijkt uit een aantal zaken di...