Nieuws

hr

Let op langer zwangerschapsverlof bij tweeling

HR | 14-10-2016 | Zwangerschap

Voor een werkneemster die in verwachting is van een meerling, kan het zwangerschaps- en bevallingsverlof een stuk langer duren dan bij ander...

hr

Uitkering voor werkneemster na miskraam?

HR | 23-09-2016 | Zwangerschap

Voor een werkneemster die zich ziek meldt wegens een voortijdig einde van de zwangerschap, kan de werkgever een uitkering aanvragen. Welke u...

a

Nog steeds discriminatie zwangere door werkgever

Arbo | 13-09-2016 | Discriminatie

Uit onderzoek van het College voor de Rechten van de Mens blijkt dat zwangere werkneemsters nog evenveel worden gediscrimineerd als vier jaa...

or

Instemmingsrecht OR: werktijd en vakantie

OR | 02-09-2016 | Instemmingsrecht

De OR heeft instemmingsrecht op arbeids- en rusttijden-, vakantie- en verlofregelingen. Wijzigingen hebben vaak een bedrijfseconomische rede...

a

Recht op kolven op werk niet altijd nageleefd

Arbo | 08-08-2016 | Zwangerschap

Vrouwen die na hun zwangerschapsverlof weer aan het werk gaan en borstvoeding geven, krijgen lang niet altijd waar ze recht op hebben: namel...

hr

Zzp’er inhuren voor tijdelijke vervanging mag

HR | 24-05-2016 | Wet DBA

Ook onder de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA) kunnen werkgevers nog een zelfstandige zonder personeel (zzp’er) inhuren als...

mt

Te weinig vrouwen bereiken de top

Management | 21-03-2016 | Relatiebeheer

Het streefcijfer voor vrouwen aan de top is nog niet gehaald maar organisaties nemen wel steeds meer vrouwen aan voor managersfuncties. In v...

hr

Per 1 april 2016 langer zwangerschapsverlof bij meerling

HR | 17-03-2016 | Zwangerschap

Voor werkneemsters die een meerling verwachten geldt per 1 april 2016 een nieuwe verlofvorm: het meerlingenverlof. Dit komt voort uit de gew...

a

AP pakt vastleggen van oorzaak ziekmelding aan

Arbo | 08-03-2016 | Verzuim

Een werkgever mag in de verzuimregistratie niet vastleggen wat de oorzaak van de ziekte van werknemers is. Ook mag hij een zwangerschap niet...

or

Krijgt zwangere vrouw promotie of ontslag?

OR | 27-11-2015 | Discriminatie

Het College voor de Rechten van de Mens heeft een campagne gelanceerd waarbij ongelijke behandeling op de arbeidsmarkt centraal staat. Zo he...