Nieuws

a

Rechtszaak: werkgever is aansprakelijk voor RSI-klachten

Arbo | 04-10-2023 | RSI/KANS

Veel werknemers verrichten hun werk achter hun beeldscherm. Dit kan leiden tot RSI-klachten. Werkgevers moeten proberen met arbobeleid zulke...

hr

Korte metten maken met frequent kort verzuim

HR | 04-10-2023 | Re-integratie

Om frequent kort verzuim terug te dringen, moet de werkgever achterhalen wat daarvan de oorzaak is. Het is dan ook belangrijk voor hen om me...

a

Online ratingsystemen voeren werkdruk op

Arbo | 03-10-2023 | Psychosociale arbeidsbelasting (PSA)

Ratingsystemen waarmee online klantbeoordelingen geplaatst kunnen worden, zijn in aantal toegenomen en doen hun intrede op de werkvloer. Ste...

or

OR aan zet na sneuvelen ‘thuiswerkwet’

OR | 29-09-2023 | OR en arbeidsomstandigheden

Eerder deze week stemde de Eerste Kamer tegen het voorstel voor de Wet werken waar je wilt. (Gedeeltelijk) thuiswerken blijft dus een kwesti...

hr

Geen updates meer van Werkwijzer Poortwachter

HR | 28-09-2023 | Re-integratie

UWV meldt op haar website dat de Werkwijzer Poortwachter niet langer wordt vernieuwd. De aanpassing van 1 augustus 2022 was de laatste. Werk...

a

Heeft werkgever arboverplichtingen bij alleen thuiswerken?

Arbo | 28-09-2023 | Preventie

Werknemers die alleen werken zijn extra kwetsbaar. Vandaar dat de werkgever verplicht is te zorgen dat ze zo veilig mogelijk hun werk kunnen...

a

Uitbesteden RI&E kost geld maar scheelt tijd

Arbo | 27-09-2023 | Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E)

Werkgevers zijn verplicht te zorgen voor een actuele en volledige RI&E met bijbehorend plan van aanpak. Het opstellen van een RI&E kan de we...

s

Eigenrisicodrager ZW kan UWV om dagloonberekening vragen

Salarisadministratie | 27-09-2023 | Ziektewet

Als uw organisatie eigenrisicodrager is voor de Ziektewet (ZW), is het uw eigen verantwoordelijkheid om het dagloon van zieke (ex-)werknemer...

hr

Eerste Kamer niet akkoord met Wet werken waar je wilt

HR | 26-09-2023 | Thuiswerken

Het voorstel voor de ‘Wet werken waar je wilt’ is verworpen door de Eerste Kamer. Een meerderheid vindt het wetsvoorstel niet van meerwaarde...

a

Stoptober helpt werkgevers met beleid tegen roken

Arbo | 26-09-2023 | Gezondheid werknemer

Hoewel het aantal rokers in Nederland afneemt en roken in organisaties verboden is, rookt nog steeds bijna 20 procent van de bevolking. In o...