Nieuws

a

De risico’s van onderbelasting bij beeldschermwerk

Arbo | 30-09-2022 | Fysieke arbeidsbelasting

Werknemers die langdurig zitten en beeldschermwerk doen, lopen net zo goed risico op gezondheidsschade door verkeerde belasting als collega’...

a

Voorlichting over effecten van drugs in het verkeer

Arbo | 29-09-2022 | Preventie

Werknemers die voor hun werk een voertuig moeten besturen, horen natuurlijk nuchter te zijn als zij dit doen. Toch komt rijden onder invloed...

or

Integriteitsmanager speelt centrale rol bij integriteit

OR | 28-09-2022 | Klokkenluidersregeling

Steeds meer organisaties maken serieus werk van het integriteitsbeleid. Het aanstellen van een integriteitsmanager is daarbij een goede stap...

hr

Eerste Kamer akkoord met regels waardeoverdracht pensioen

HR | 27-09-2022 | Pensioen via de werkgever

De Eerste Kamer heeft ingestemd met een wetsvoorstel dat regelt dat de automatische waardeoverdracht voor bijna alle kleine pensioenen mogel...

a

Help rokende werknemer Stoptober door

Arbo | 27-09-2022 | Preventie

Rokende werknemers lopen meer gezondheidsrisico’s. Ook kosten ze de werkgever meer geld dan werknemers die niet roken. In oktober kunnen ze...

a

Meldingen ongewenst gedrag geven onvolledig beeld

Arbo | 23-09-2022 | PSA

Om erachter te komen hoe vaak ongewenst gedrag zich in de organisatie voordoet, moeten werkgevers verder kijken dan de officiële meldingen....

a

Werkgever heeft ook arbozorg voor tijdelijke krachten

Arbo | 22-09-2022 | Arbeidsomstandigheden

De werkgever is wettelijk verplicht de ‘eigen’ werknemers te beschermen tegen gezondheidsschade door het werk. Ook werkenden die niet in loo...

hr

Oproep om werknemers meer uren te laten werken

HR | 22-09-2022 | Arbeidsovereenkomst

VNO-NCW, MKB-Nederland en AWVN riepen werkgevers onlangs op om het voor werknemers aantrekkelijker te maken om meer uren te gaan werken. Mee...

a

Arbeidsconflictverlof om verzuim door ruzie te voorkomen

Arbo | 22-09-2022 | Conflicthantering

Een kwart van de werknemers heeft wel eens een conflict op het werk. Dat heeft negatieve gevolgen voor de productiviteit en de werksfeer. So...

hr

De lonen gaan omhoog in 2023, maar hoeveel precies?

HR | 20-09-2022 | Cao

Afgaande op de Macro Economische Verkenning 2023, kunnen werkgevers zich voorbereiden op een verdere stijging van de loonkosten. Er zit echt...