Nieuws

a

Ongewenst gedrag aanpakken met gedragscode en sancties

Arbo | 07-05-2021 | Pesten op het werk

Pesten heeft niet alleen ernstige gevolgen voor het slachtoffer zelf, maar ook voor de collega’s die er getuige van zijn en voor de organisa...

hr

Waarom voelden werknemers zich gediscrimineerd in 2020?

HR | 07-05-2021 | Discriminatie

Het College voor de Rechten van de Mens krijgt steeds meer verzoeken om een oordeel over situaties waarin sprake kan zijn van discriminatie....

s

Geen veilige werkplek? Dan loon doorbetalen

Salarisadministratie | 06-05-2021 | Loondoorbetaling bij ziekte

Als een werkgever niet zorgt voor een veilige werkplek en de werknemer daarom niet komt werken, mag de werkgever niet stoppen met de loonbet...

a

Vaccinatie voor arbeidsmigrant vaak nog ver weg

Arbo | 06-05-2021 | Preventie

Zoals het er nu uitziet, zullen veel arbeidsmigranten voorlopig niet gevaccineerd worden. Dat komt voornamelijk omdat ze niet zijn ingeschre...

mt

Vrije dag voor Suikerfeest van islamitische werknemers?

Management | 05-05-2021 | Vakantiedagen

Binnenkort eindigt de ramadan met de viering van het Suikerfeest. Dat betekent niet dat alle islamitische werknemers automatisch een vrije d...

a

Factoren die het ontstaan van een burn-out beïnvloeden

Arbo | 04-05-2021 | Preventie

Een burn-out ontstaat vaak door een combinatie van factoren, zowel op maatschappelijk, persoonlijk als werkgerelateerd vlak. TNO publiceerde...

s

Minimumloon per uur stijgt per 1 juli 2021

Salarisadministratie | 30-04-2021 | Minimumloon

Net als het loon per maand, week en dag, stijgt ook het minimumloon per uur per 1 juli 2021. Er is geen standaard wettelijk minimumuurloon,...

a

Maatregelen tegen fysieke overbelasting in juiste volgorde

Arbo | 30-04-2021 | Fysieke arbeidsbelasting

Werknemers die voor hun werk dagelijks moeten duwen, slepen, tillen of trekken, en zich daarbij overbelasten, lopen kans op het ontwikkelen...

a

Veilig gedrag stimuleren door positieve aanpak

Arbo | 29-04-2021 | Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E)

De werkgever kan nog zo veel maatregelen bedenken om de risico’s te beperken, als werknemers ze niet in de praktijk brengen, neemt de veilig...

hr

Niet genoeg draagvlak voor plan verbetering re-integratie

HR | 23-04-2021 | Loondoorbetaling bij ziekte

Het plan om de betrokkenheid van de werkgever én werknemer tijdens een re-integratietraject te vergroten door ze tussentijds naar hun visie...