Nieuws

or

Inspiratie ter bevordering inschakeling arbeidsbeperkten

OR | 06-04-2018 | Arbeidsbeperking

Veel werkgevers hebben moeite om ook werknemers met een afstand tot de arbeidsmarkt een goede plek te kunnen geven binnen hun organisatie. W...

s

Deadline voor overgangsregeling LKV’s komt dichterbij!

Salarisadministratie | 05-04-2018 | LKV en (jeugd-)LIV

Werkgevers die gebruik willen maken van de overgangsregeling voor de loonkostenvoordelen (LKV’s) hebben nog maar een paar weken de tijd om h...

s

Werkgevers zitten niet te wachten op loondispensatie

Salarisadministratie | 22-03-2018 | Personeelssubsidies

De afschaffing van de loonkostensubsidie en invoering van loondispensatie voor alle werknemers met een arbeidsbeperking wordt door werkgever...

s

Machtiging doelgroepverklaring loonkostenvoordeel online

Salarisadministratie | 14-02-2018 | LKV en (jeugd-)LIV

Een werknemer die in het doelgroepregister van UWV staat, kan zijn werkgever machtigen om een doelgroepverklaring voor een loonkostenvoordee...

a

UWV wijzigt procedure erkenning jobcoachorganisaties

Arbo | 30-01-2018 | Arbeidsbeperking

Werknemers die langdurig ziek zijn of gehandicapt kunnen begeleiding aanvragen van een externe jobcoach. UWV heeft de erkenning van jobcoach...

s

Werkgevers laten de voordelen van personeelssubsidies liggen

Salarisadministratie | 26-01-2018 | Participatiewet

Door onbekendheid met de mogelijkheden voor loonkostensubsidies en premiekortingen hebben werkgevers veel geld laten liggen. Ook nemen zij d...

s

Werkwijze bij overhevelen oude premiekortingen

Salarisadministratie | 22-01-2018 | LKV en (jeugd-)LIV

Sinds 1 januari 2018 zijn de premiekortingen voor oudere en arbeidsgehandicapte werknemers voltooid verleden tijd. Daarvoor in de plaats zij...

s

Loonkostensubsidie blijft voor bestaande gevallen

Salarisadministratie | 03-01-2018 | Personeelssubsidies

De in het regeerakkoord aangekondigde omvorming van de loonkostensubsidie naar loondispensatie gaat alleen gelden voor nieuwe werknemers. Da...

s

Regeling voor aanvulling inkomen arbeidsbeperkten

Salarisadministratie | 15-12-2017 | Personeelssubsidies

Werken moet lonend worden voor mensen met een arbeidsbeperking. Staatssecretaris Van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid komt met een r...

s

Voorwaarden LKV arbeidsgehandicapten aangescherpt

Salarisadministratie | 06-12-2017 | LKV en (jeugd-)LIV

Als een werkgever voor een arbeidsgehandicapte werknemer een loonkostenvoordeel (LKV) wil ontvangen, moet er voldaan zijn aan een aantal voo...