Nieuws

s

Voorwaarden LKV arbeidsgehandicapten aangescherpt

Salarisadministratie | 06-12-2017 | LKV en (jeugd-)LIV

Als een werkgever voor een arbeidsgehandicapte werknemer een loonkostenvoordeel (LKV) wil ontvangen, moet er voldaan zijn aan een aantal voo...

a

Chronisch zieken met aanpassingen langer inzetbaar

Arbo | 28-11-2017 | Arbeidsbeperking

Uit onderzoek van het Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg (NIVEL) blijkt dat werknemers met een chronische ziekte of...

hr

Online uw mening geven over deactiveren quotumheffing

HR | 16-10-2017 | Arbeidsbeperking

Een spoedwetsvoorstel regelt het uitstel van de quotumheffing en de mogelijkheid om de heffing te deactiveren. De internetconsultatie van di...

s

Loonkostensubsidie ingeruild voor dispensatie: geen LIV!

Salarisadministratie | 10-10-2017 | Participatiewet

De loonkostensubsidie uit de Participatiewet wordt afgeschaft. Loondispensatie komt ervoor in de plaats. Werkgevers krijgen daardoor geen ho...

s

Premiekorting maakt per 2018 plaats voor loonkostenvoordeel

Salarisadministratie | 19-09-2017 | LKV en (jeugd-)LIV

Werkgevers krijgen per 1 januari 2018 geen premiekorting meer voor het in dienst nemen van een oudere, arbeidsgehandicapte of arbeidsbeperkt...

a

Meldpunt bureaucratie banenafspraak geopend

Arbo | 07-09-2017 | Arbeidsbeperking

Werkgevers kunnen hun ervaringen met bureaucratie bij het creëren van banen voor mensen met een arbeidsbeperking delen met een meldpunt. Zij...

s

Niet altijd doelgroepverklaring nodig voor LKV in 2018

Salarisadministratie | 07-08-2017 | LKV en (jeugd-)LIV

Hoewel uw organisatie voor alle loonkostenvoordelen per 1 januari 2018 een doelgroepverklaring nodig heeft, geldt er een overgangsregeling a...

hr

Zijn er wel genoeg arbeidsbeperkten voor de banenafspraak?

HR | 28-07-2017 | Arbeidsbeperking

Een weeffout in de wet zorgt ervoor dat werkgevers niet kunnen voldoen aan de banenafspraak voor arbeidsbeperkten. Dat stelt risicoadviseur...

hr

In 2018 definitief geen quotum arbeidsbeperkten marktsector

HR | 03-07-2017 | Arbeidsbeperking

Werkgevers in de marktsector hebben in 2016 de banenafspraak ruimschoots behaald, waardoor zij volgend jaar niet te maken krijgen met een ve...

or

OR grijpt in bij pesten op de werkvloer

OR | 28-06-2017 | Pesten op het werk

Pesten op de werkvloer kan ingrijpende gevolgen hebben voor werknemers. Het veroorzaakt een vervelende werksfeer, ziekteverzuim en kan zelfs...