Nieuws

s

Voorwaarden LKV arbeidsgehandicapten aangescherpt

Salarisadministratie | 06-12-2017 | LKV en (jeugd-)LIV

Als een werkgever voor een arbeidsgehandicapte werknemer een loonkostenvoordeel (LKV) wil ontvangen, moet er voldaan zijn aan een aantal voo...

a

Chronisch zieken met aanpassingen langer inzetbaar

Arbo | 28-11-2017 | Arbeidsbeperking

Uit onderzoek van het Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg (NIVEL) blijkt dat werknemers met een chronische ziekte of...

hr

Online uw mening geven over deactiveren quotumheffing

HR | 16-10-2017 | Arbeidsbeperking

Een spoedwetsvoorstel regelt het uitstel van de quotumheffing en de mogelijkheid om de heffing te deactiveren. De internetconsultatie van di...

s

Loonkostensubsidie ingeruild voor dispensatie: geen LIV!

Salarisadministratie | 10-10-2017 | Participatiewet

De loonkostensubsidie uit de Participatiewet wordt afgeschaft. Loondispensatie komt ervoor in de plaats. Werkgevers krijgen daardoor geen ho...

s

Premiekorting maakt per 2018 plaats voor loonkostenvoordeel

Salarisadministratie | 19-09-2017 | LKV en (jeugd-)LIV

Werkgevers krijgen per 1 januari 2018 geen premiekorting meer voor het in dienst nemen van een oudere, arbeidsgehandicapte of arbeidsbeperkt...

hr

Quotum arbeidsbeperkten treedt in werking bij overheid

HR | 12-09-2017 | Arbeidsbeperking

Overheidswerkgevers krijgen volgend jaar te maken met een quotum voor arbeidsbeperkten. De quotumheffing wordt wel een jaar uitgesteld. Pas...

a

Meldpunt bureaucratie banenafspraak geopend

Arbo | 07-09-2017 | Arbeidsbeperking

Werkgevers kunnen hun ervaringen met bureaucratie bij het creëren van banen voor mensen met een arbeidsbeperking delen met een meldpunt. Zij...

s

Niet altijd doelgroepverklaring nodig voor LKV in 2018

Salarisadministratie | 07-08-2017 | LKV en (jeugd-)LIV

Hoewel uw organisatie voor alle loonkostenvoordelen per 1 januari 2018 een doelgroepverklaring nodig heeft, geldt er een overgangsregeling a...

hr

Zijn er wel genoeg arbeidsbeperkten voor de banenafspraak?

HR | 28-07-2017 | Arbeidsbeperking

Een weeffout in de wet zorgt ervoor dat werkgevers niet kunnen voldoen aan de banenafspraak voor arbeidsbeperkten. Dat stelt risicoadviseur...

hr

In 2018 definitief geen quotum arbeidsbeperkten marktsector

HR | 03-07-2017 | Arbeidsbeperking

Werkgevers in de marktsector hebben in 2016 de banenafspraak ruimschoots behaald, waardoor zij volgend jaar niet te maken krijgen met een ve...