Nieuws

a

Samenwerken in een Sociaal Medisch Team

Arbo | 01-05-2024 | Re-integratie

De arboprofessional in een wat grotere organisatie werkt regelmatig samen met andere deskundigen. Zo zijn bij het verzuim- en re-integratieb...

or

Bestuurder en OR moeten beide waken voor risico werkdruk

OR | 17-04-2024 | OR en arbeidsomstandigheden

De bestuurder en de ondernemingsraad (OR) moeten zich allebei inspannen om werkstress bij werknemers tegen te gaan. Werkdruk is één van de m...

a

Veiligheid van liften hangt af van goed onderhoud

Arbo | 03-04-2024 | Werkplek

Hoewel ongelukken met liften gelukkig zelden voorkomen, is dat wel afhankelijk van goed onderhoud en tijdige vervanging. Als arboprofessiona...

a

De wet- en regelgeving voor goede arbozorg

Arbo | 27-03-2024 | Arbowet

De werkgever is verantwoordelijk voor een gezonde en veilige werkomgeving voor zijn werknemers. Wet- en regelgeving moet helpen om ervoor te...

a

RIVM onderzoekt indicatoren voor veilig werk

Arbo | 07-03-2024 | Bedrijfsongeval

Om het aantal arbeidsongevallen te verminderen, heeft het RIVM onderzocht welke factoren van invloed zijn op de veiligheid van werk. Uit het...

a

Gevolgen COVID 19-pandemie voor gezondheid EU-werknemers

Arbo | 27-02-2024 | Preventie

Om de gevolgen van de coronapandemie voor werknemers in de EU kaart te brengen heeft het European Agency for Safety and Health at Work een g...

or

OR moet discriminatie achterban bestrijden

OR | 12-02-2024 | OR en arbeidsomstandigheden

Volgens de Arbowet heeft de bestuurder de verplichting om psychosociale arbeidsbelasting (PSA) tegen te gaan. Discriminatie valt hieronder....

a

Hoge werkdruk kent zowel psychische als lichamelijke risico’s

Arbo | 07-02-2024 | Arbeidsomstandigheden

Sommige werkzaamheden kunnen leiden tot een hoge bloeddruk. Dit is wetenschappelijk vastgesteld in het langlopende onderzoeksproject ‘Lifeli...

a

Machinerichtlijn voor betere veiligheid

Arbo | 31-01-2024 | Arbeidsomstandigheden

Het werken met machines kan risico’s met zich meebrengen voor de gezondheid en de kans op arbeidsongevallen vergoten. Daarom moeten ze aan s...

a

Meer risico op arbeidsongeval door laaggeletterdheid

Arbo | 25-01-2024 | Bedrijfsongeval

Laaggeletterdheid van werknemers brengt risico’s met zich mee voor de gezondheid en veiligheid op de werkvloer. Doordat werknemers bijvoorbe...