Nieuws

or

OR kan College vragen om onderzoek naar discriminatie

OR | 29-07-2022 | Discriminatie

De OR heeft de speciale taak om te waken tegen discriminatie binnen de organisatie. Als de OR het vermoeden heeft van discriminatie, kan de...

a

Europees verzoek veilig werken in de buitenlucht

Arbo | 28-07-2022 | Arbeidsomstandigheden

Temperaturen in de zomer kunnen behoorlijk oplopen, soms dagenlang. Als er sprake is van een hittegolf, kan de situatie om te werken onhoudb...

a

Arbeidshygiënische strategie bij maatregelen lawaai

Arbo | 08-07-2022 | Arbeidsomstandigheden

Als er in de organisatie sprake is van blootstelling aan schadelijk geluid moet de werkgever maatregelen nemen. Dat doet hij volgens de arbe...

or

Instemmingsrecht OR: arbobeleid

OR | 24-06-2022 | Instemmingsrecht

Arbobeleid, verzuimbeleid en re-integratiebeleid vallen onder het instemmingsrecht van de ondernemingsraad (OR). De wetgever wil namelijk da...

or

OR moet alert zijn bij warm weer

OR | 17-06-2022 | Arbeidsomstandigheden

Als het kwik stijgt tot tropische temperaturen, kunnen werknemers daar tijdens hun werk veel last van hebben, zeker als zij buiten werken. H...

a

Gezonde voeding op het werk draagt bij aan preventie

Arbo | 31-05-2022 | Preventie

De invloed van de werkgever op gezond gedrag van werknemers is klein, maar niet nihil. Werkgevers die gezonde voeding aanbieden in het bedri...

a

Basiscontract voor wettelijke minimale eisen aan arbozorg

Arbo | 13-05-2022 | Arbodienst

Werkgevers zijn sinds een paar jaar wettelijk verplicht voor de arbozorg een basiscontract af te sluiten met hun arbodienstverlener. Dit moe...

a

Werkgever aansprakelijk voor schade door meeroken op het werk

Arbo | 12-05-2022 | Werkplek

Een niet-roker loopt rokerslongen op, doordat hij op de werkvloer wordt blootgesteld aan tabaksrook. De werknemer die zijn werkgever in een...

a

Advies bedrijfsarts over preventief gezondheidsbeleid

Arbo | 12-04-2022 | Bedrijfsarts

De bedrijfsarts kan de werkgever ondersteunen bij het ontwikkelen en uitvoeren van preventiebeleid. Door preventief te werk te gaan, kan de...

a

Slechte luchtkwaliteit negatieve invloed op prestaties

Arbo | 07-04-2022 | Werkplek

Als werknemers gezondheidsklachten krijgen door het binnenklimaat op kantoor, wordt meestal meteen gekeken naar de luchtvochtigheid. Toch is...