Nieuws

a

Oneerlijk werk vaak ook ongezond en onveilig

Arbo | 18-10-2019 | Arbeidsomstandigheden

Flexibele arbeidskrachten aan de onderkant van de arbeidsmarkt worden niet alleen vaker uitgebuit, ze lopen ook meer risico op een arbeidson...

a

CBS publiceert lijst van gevaarlijkste beroepen

Arbo | 24-09-2019 | Arbeidsongeval

Het CBS heeft een lijst gepubliceerd van de beroepen waarbij het vaakst gevaarlijk werk gedaan moet worden, dus met kans op ongevallen en le...

a

Werkgever moet zorgen voor veilig smartphonegebruik

Arbo | 03-09-2019 | Arbeidsongeval

MONO moet ervoor zorgen dat een veilig gebruik van smartfuncties in het verkeer door meer werkgevers ondersteund wordt. In vervolg op de al...

a

Arbeidsomstandighedenwet: nieuwe beleidsregel boetes

Arbo | 22-08-2019 | Arbeidsongeval

Er zijn twee aanpassingen in de Beleidsregel boeteoplegging Arbeidsomstandighedenwet gepubliceerd. Voor de hoogte van de boete bij arbeidson...

a

Bestuurlijke boete Inspectie SZW meest opgelegde sanctie

Arbo | 02-08-2019 | Nederlandse Arbeidsinspectie (voorheen Inspectie SZW)

De sanctie die Inspectie SZW het meest oplegt, is de bestuurlijke boete. Die krijgen werkgevers als zij een eerste waarschuwing negeren of a...

a

Verplicht meewerken aan onderzoek arbeidsongeval

Arbo | 12-07-2019 | Arbeidsongeval

Werkgevers zijn verplicht mee te werken als Inspectie SZW een onderzoek instelt naar een arbeidsongeval. De werkgever moet de inspecteur toe...

a

Wanneer is een arbeidsongeval meldingsplichtig?

Arbo | 02-07-2019 | Arbeidsongeval

Werkgevers zijn verplicht ernstige arbeidsongevallen te melden bij Inspectie SZW. Die kan dan een onderzoek instellen naar de toedracht van...

or

Rechten OR bij bezoek Inspectie SZW

OR | 19-06-2019 | Nederlandse Arbeidsinspectie (voorheen Inspectie SZW)

Als een inspecteur van Inspectie SZW langskomt bij een organisatie voor controle, heeft de OR of PVT vergezelrecht. Ook mogen zij de inspect...

a

RIVM: voorkom ongevallen met machines en check systematisch

Arbo | 13-06-2019 | Arbeidsongeval

Natuurlijk wilt u dat uw werknemers veilig hun werk kunnen doen. De Arbowet verplicht u als werkgever ook daartoe. Allereerst om de risico’s...

a

Bouwend Nederland en de FNV introduceren Bouwspraak

Arbo | 06-06-2019 | Arbowet

Sinds 1 april 2019 moet wie op een bouwplaats komt, beschikken over een certificaat: de generieke poortinstructie (GPI). Om dit te verkrijge...