Nieuws

or

Instemmingsrecht OR: arbobeleid

OR | 24-06-2022 | Instemmingsrecht

Arbobeleid, verzuimbeleid en re-integratiebeleid vallen onder het instemmingsrecht van de ondernemingsraad (OR). De wetgever wil namelijk da...

a

Basiscontract voor wettelijke minimale eisen aan arbozorg

Arbo | 13-05-2022 | Arbodienst

Werkgevers zijn sinds een paar jaar wettelijk verplicht voor de arbozorg een basiscontract af te sluiten met hun arbodienstverlener. Dit moe...

hr

Discussie over positie bedrijfsarts na wetswijziging

HR | 08-04-2022 | Re-integratie

De onafhankelijkheid van bedrijfsartsen is niet in het geding. Dat laat de Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB...

a

Bedrijfsarts breder inzetbaar dan voor verzuimbegeleiding

Arbo | 04-02-2022 | Bedrijfsarts

Voor veel organisaties geldt dat de samenwerking met de bedrijfsarts zich beperkt tot de verzuimbegeleiding. Maar de bedrijfsarts kan op vee...

hr

Snotneusprotocol tegen griep- en coronabesmettingen

HR | 11-11-2021 | Corona-advies

Om het ziekteverzuim in de komende maanden niet onnodig te verhogen, is het voor werkgevers aan te raden een ‘snotneusprotocol’ op te stelle...

or

Stem OR bepaalt positie preventiemedewerker

OR | 25-10-2021 | Preventiemedewerker

De Arbowet bepaalt dat de preventiemedewerker zijn werk zelfstandig en onafhankelijk uitvoert. De ondernemingsraad (OR) heeft instemmingsrec...

a

Hoe hoog is de boete als de RI&E ontbreekt?

Arbo | 26-08-2021 | Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E)

Inspectie SZW is de partij die de naleving van Arbowetgeving controleert. Zij mag boetes opleggen als organisaties daarbij in gebreke blijve...

a

Toetsing RI&E levert niet altijd gegarandeerd resultaat op

Arbo | 27-05-2021 | Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E)

Het is verplicht een RI&E vooraf te laten toetsen door een gecertificeerd deskundige. Toezichthouder Inspectie SZW waarschuwt echter dat een...

a

Soms is lange reistijd naar bedrijfsarts onvermijdelijk

Arbo | 25-05-2021 | Bedrijfsarts

Voor een zieke werknemer valt het niet mee als hij uren onderweg moet zijn voor een consult bij de bedrijfsarts. Toch is dit niet altijd te...

a

Financiële regeling voor preventief testen werknemers

Arbo | 26-03-2021 | Corona-advies

Sinds gisteren kunnen werkgevers die werknemers preventief willen testen op corona, hiervoor financiële ondersteuning ontvangen van de overh...